Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1181/TB-UBND 04-12-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/12/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1128/TB-UBND 21-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1059 /TB-UBND 04-11-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1029 /TB-UBND 22-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
980 /TB-UBND 07-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
946 /TB-UBND 18-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
899 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 03/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
476 /TB-UBND 22-08-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
858 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
807 /TB-UBND 05-08-2019 Thông baó Kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
438-TB/TU 22-07-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
763 /TB-UBND 19-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
663/TB-UBND 03-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
622/TB-UBND 19-06-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/6/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân của UBND thành phố.
477 /TB-UBND 04-06-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 03/6/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
429 /TB-UBND 20-05-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
396 /TB-UBND 07-05-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/5/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
378 /TB-UBND 23-04-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
328/TB-UBND 03-04-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
141 /TB-UBND 22-03-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019
298/TB-UBND 20-03-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/3/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
186 /TB-UBND 22-02-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/02/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
71 /TB-UBND 21-02-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
173/TB-UBND 13-02-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
36 /TB-UBND 22-01-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
32 /TB-UBND 21-01-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
02 /TB-UBND 04-01-2019 Kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
592 /TB-UBND 21-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018
1034 /TB-UBND 21-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/12/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1008/TB-UBND 03-12-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/12/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
596 /BC-UBND 03-12-2018 Báo cáo về công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
738/TB-UBND 17-08-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
697/TB-UBND 08-08-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
657/TB-UBND 19-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
634/TB-UBND 10-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
634/TB-UBND 02-07-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/7/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
617/TB-UBND 18-06-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/6/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
590/TB-UBND 01-06-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
558/TB-UBND 21-05-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
504/TB-UBND 03-05-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/5/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
369 /TB-UBND 12-04-2018 Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
345/TB-UBND 03-04-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/4/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
111/TB-UBND 19-03-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
74/TB-UBND 23-02-2018 Kết quả tiếp công dân ngày 22/02/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
56/TB-UBND 02-02-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
31/TB-UBND 23-01-2018 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018
26/TB-UBND 17-01-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2018 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.