Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
364a/TB-UBND 12-04-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 04 năm 2019)
308/TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 3 năm 2019)
307 /TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
284/TB-UBND 18-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 3 năm 2019)
280/TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
282 /TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (Ngày 07 tháng 3 năm 2019) VHXH
270 /TB-UBND 11-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 3 năm 2019) VHXH
189 /TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 02 năm 2019)
191/TB-UBND 26-02-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02/2019 (ngày 20/02/2019)
171 /TB-UBND 31-01-2019 Thông báo kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 01/2019 (Họp ngày 30 tháng 01 năm 2019)
36 /TB-UBND 24-01-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 01/2019
25 /TB-UBND 15-01-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 01 năm 2018)
1029 /TB-UBND 18-12-2018 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 12 năm 2018)
1025 /TB-UBND 14-12-2018 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2018 (Họp ngày 12 tháng 12 năm 2018)
1002 /TB-UBND 29-11-2018 Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp HĐNVQS thành phố về triển khai công tác khám sức khỏe tuyển quấn năm 2019