Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
176 /TB-UBND 02-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019
163 /TB-UBND 29-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch và đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh
134 /TB-UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 13/3/2019
131 /TB-UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019 (ngày 19/3/2019)
135 /TB - UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
126 /TB-UBND 19-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh
122 /TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
108 /TB-UBND 13-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết các Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
110 /TB-UBND 13-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/3/2019 về Đề án `Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2025
105 /TB-UBND 12-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét nội dung Công văn số 185/SGDĐT-KHTC ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
95 /TB-UBND 08-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 04 tháng 3 năm 2019)
67 /TB-UBND 20-02-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 18 tháng 02 năm 2019)
66 /TB-UBND 19-02-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH; Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
27 /TB-UBND 16-01-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/01/2019 về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố; phát thảm cỏ bằng máy khu vực kè sông Kỳ
25 /TB-UBND 16-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/01/2019
24 /TB-UBND 15-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
16 /TB-UBND 11-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tại phiên họp thẩm định giá đất cụ thể để phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố và dự án Sân bay trực thăng Quảng Lạc
14 /TB-UBND 09-01-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 07 tháng 01 năm 2019)
11 /TB-UBND 08-01-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
08 /TB-UBND 07-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác bình ổn thị trường, giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
05 /TB-UBND 03-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm
601/ TB-UBND 28-12-2018 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2018 (ngày 25/12/2018)
583 /TB-UBND 14-12-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2018 về chủ trương đầu tư cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh và chỉnh trang cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc tỉnh Lạng Sơn
575 /TB-UBND 12-12-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
563/TB-UBND 30-11-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/11/2018
564/TB-UBND 30-11-2018 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 26 tháng 11 năm 2018)
395/TB-UBND 29-08-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số công trình hồ, đập trên địa bàn huyện Hữu Lũng