Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
285 /TB-VP 13-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
279 /TB-VP 06-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
275 /TB-VP 30-08-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019)
264 /TB-VP 23-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
255 /TB-VP 16-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
244 /TB-VP 08-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019)
239 /TB-VP 02-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
231 /TB-VP 26-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
219 /TB-VP 19-07-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
214 /TB-VP 12-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
209/TB-VP 05-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)
202 /TB-VP 28-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019)
194 /TB-VP 21-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
182 /TB-VP 14-06-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
169/TB-VP 07-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
159/TB-VP 31-05-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
152 /TB-VP 24-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
142 /TB-VP 17-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
135 /TB-VP 10-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
132 /TB-VP 03-05-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
129/TB-VP 26-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/4/2019 đến 03/5/2019)
124/TB-VP 19-04-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/4/2019 đến 03/5/2019)
116/TB-VP 12-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
106 /TB-VP 05-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019)
97 /TB-VP 29-03-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019)
91/TB-VP 22-03-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019)
84/TB-VP 15-03-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
80/TB-VP 08-03-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/3/2019 đến 15/3/2019)
66/TB-VP 01-03-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
59 /TB-VP 22-02-2019 TB Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/2/2019 đến 03/3/2019)
53 /TB-VP 15-02-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
45 /TB-VP 01-02-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019)
36 /TB-VP 25-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/01/2019 đến 01/02/2019)
37 /TB-UBND 24-01-2019 Phân công trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
24 /TB-VP 19-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)
16 /TB-VP 11-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)
03 /TB-VP 04-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)
308 /KH-UBND 28-12-2018 Kế hoạch tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
364 /TB-VP 28-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn(Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
354 /TB-VP 21-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)
349/TB-VP 14-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018)
334/TB-VP 07-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
325/TB-VP 30-11-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)
306/TB-VP 26-11-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)
293/TB-VP 10-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018)
363/TB-VP 22-10-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)
345/TB-VP 08-10-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)
287/TB-VP 16-08-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018)
278/TB-VP 10-08-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)
246/TB-VP 13-07-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018)
234/TB-VP 06-07-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018)
228/TB-VP 29-06-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018)
224/GM-UBND 21-06-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018)
218/TB-VP 15-06-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)
205/GM-UBND 08-06-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018)
198/TB-VP 01-06-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018)
180/TB-VP 18-05-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
171/TB-VP 11-05-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)
165/TB-VP 08-05-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn tháng 5 năm 2018
161/TB-VP 04-05-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018)
152/TB-VP 27-04-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018)
143/TB-VP 04-02-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)