Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bé với hoạt động ngoại khóa: “Quê hương thân yêu”

Lập thành tích chào mừng 17 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002- 17/10/2019) và chào mừng 110 năm ngày sinh anh Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019) . Tập thể CBGVNV và học sinh trường mầm non 19/5 thành phố Lạng Sơn tích cực tham gia các hoạt động các phong trào thi đua do các cấp tổ chức.