Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 09/10/2019, tại trường THCS Chi Lăng, Phòng GDĐT thành phổ tổ chức cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố năm học 2019 – 2020”.

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT), vận dụng kiến thức để giải quyết những vẫn đề thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh đặc biệt là gắn kết với giáo dục STEM...