Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1462-1488/QĐ-UBND 10-07-2020 QĐ giao đất TĐC đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (26 hộ/27 QĐ)
730/TB-UBND 08-07-2020 Thông báo về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Lạng Sơn
1425-1437/QĐ-UBND 08-07-2020 QĐ giao đất TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (10 hộ/ 13 QĐ)
82/TB-QLDA 03-07-2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức Ban QLDA
83/TB-HĐTD 03-07-2020 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức tại Ban QLDA
196/BC-HĐTD 01-07-2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và đề xuất hình thức tuyển dụng viên chức tại Ban QLDA
185/KH-UBND 29-06-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi và "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
179-181/KH-UBND 25-06-2020 Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021
508/BC-UBND 23-06-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2020, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.
177/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch Khắc phục Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Lạng Sơn năm 2019
1232/QĐ-UBND 23-06-2020 Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn vòng 2
1220/QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định v/v thành lập các Tổ quản lý trực thuộc Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
1211/QĐ-UBND 19-06-2020 Quyết định công nhận kết quả thi viên chức vòng 1, thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 năm 2020
661/TB-UBND 19-06-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 2)
306/GPXD-UBND 18-06-2020 GPXD có thời hạn cấp xây dựng tại phường HVT
620/TB-UBND 17-06-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
620/TB-UBND 17-06-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
602/TB-UBND 16-06-2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn
173/KH-UBND 16-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
1130/QĐ-UBND 16-06-2020 Quyết định V/v thành lập Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
1403/UBND-LĐTB&XH 15-06-2020 V/v thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và hồ sơ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
296/GPXD-UBND 15-06-2020 GPXD có thời hạn cấp XD tại phường HVT
1399/UBND-TTr 15-06-2020 Về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay
303,317/GPXD-UBND 15-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
475/BC-UBND 12-06-2020 Báo cáo rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
294,298,302,309,310,318/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
288,290/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
295,297,299/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
291/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
293,300,304,308,313,315,319/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
1118/QĐ-UBND 12-06-2020 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
292/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
267,289/GPXD-UBND 12-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
83,268,269,285/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
260,261,,263,274,275,279,280,281/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
271/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
143,264,273,276,284/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
259,270,272,277,283,286/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
594/TB-UBND 09-06-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 2
45,64,262,265,266,278,282,287/GPXD-UBND 09-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
1068/PĐ-UBND 05-06-2020 Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu các cấp
160/KH-TCT 04-06-2020 Kế hoạch Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành phố
93,307,301,305,311,312,316,142/GPTC-UBND 03-06-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
568/TB-UBND 03-06-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn
441/BC-UBND 02-06-2020 Cung cấp số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý II năm 2020.
1284/UBND-LĐTB&XH 01-06-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2 năm 2020
1276/UBND-GDĐT 01-06-2020 V/v tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hệ thống cây xanh trong nhà trường
158/KH-UBND 01-06-2020 Kế hoạch về việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1284/UBND-LĐTB&XH 01-06-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2 năm 2020
218,229,241,243,248/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
220,223,231,233,246,254/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
216,217,224,225,226,228,230,234,235,239,242,249,251,256,257,258/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
236,237,240,244,245,247,252,253/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
219,221,222,227,232,238,250,255/GPXD-UBND 28-05-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
1242/UBND-LĐTB&XH 27-05-2020 V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020
1241/UBND-LĐTB&XH 27-05-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức khóa II
150/KH-UBND 25-05-2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
537/TB-UBND 21-05-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 TPLS vòng 2
909/UBND 21-05-2020 QĐ giao đất TĐC hộ ông Lý Mạnh Tường, dự án: Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
1194/UBND-LĐTB&XH 20-05-2020 V/v phối hợp tuyên truyền các nội dung quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
391/BC-UBND 20-05-2020 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020
391/BC-UBND 20-05-2020 Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020
520/TB-UBND 18-05-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 1)
143/KH-UBND 14-05-2020 Kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo phân công tại Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV, ngày 28/4/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn)
513/TB-UBND 13-05-2020 Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 1)
1111/UBND-LĐTBXH 12-05-2020 V/v phối hợp tuyên truyền tuyển lao động đi dự tuyển tại Trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam
1115/UBND-LĐTB&XH 12-05-2020 V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
354/BC-UBND 11-05-2020 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI
141/KH-UBND 11-05-2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC, triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
503/TB-UBND 11-05-2020 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
40/TB-UBND 08-05-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2020
72/NQ-HĐND 06-05-2020 Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
06/2020/NQ-HĐND 06-05-2020 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn
72/NQ-HĐND 06-05-2020 Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
337/BC-UBND 06-05-2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nội dung cải cách TTHC phục vụ công tác giám sát của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
07/2020/NQ-HĐND 06-05-2020 Nghị quyết Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
71/NQ-HĐND 06-05-2020 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn
1038/UBND-PĐ 05-05-2020 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chảo mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam
138/KH-UBND 04-05-2020 Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) thành phố Lạng Sơn năm 2020
02-05-2020 danh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 (Tính đến hết ngày 01.5.2020)
29-04-2020 Danh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (tính đến ngày 29.4.2020)
743/QĐ-UBND 29-04-2020 Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn (vòng 2)
28-04-2020 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn (Tính đến ngày 27/4/2020)
977/TB-HĐND 28-04-2020 Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố
196,246/GPXD-UBND 28-04-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
465/TB-UBND 23-04-2020 V/v thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology0
958/UBND-VHTT 23-04-2020 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
464/TB-UBND 23-04-2020 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 thành phố Lạng Sơn (vòng 2)
31/HĐPH 23-04-2020 V/v triển khai kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
307/BC-UBND 21-04-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2020, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020
304/BC-UBND 21-04-2020 Báo cáo rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhân, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ bảy
923/UBND-VP 20-04-2020 Công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020.
458/TB-UBND 17-04-2020 Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn.
673/QĐ-UBND 17-04-2020 Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 1; thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019, thành phố Lạng Sơn
900/UBND-VP 17-04-2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
452/TB-UBND 14-04-2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020
23/CV/ 14-04-2020 V/v lấy ý kiến và đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
636/QĐ-UBND 10-04-2020 QĐ giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
114/KH-UBND 08-04-2020 Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
791/UBND-VP 07-04-2020 Về việc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhân, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ bảy