Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2290 /UBND - VHTT 19-09-2019 V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn và 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
2280 /UBND-VHTT 18-09-2019 V/v tuyên truyền, trang trí chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2285 /UBND-VHTT 18-09-2019 V/v chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn đến tham quan tại các di tích danh thắng trên địa bàn
263 /KH-UBND 12-09-2019 Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
256 /KH-UBND 11-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án `Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021`
910/TB-UBND 09-09-2019 Thồng báo Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu,gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Lạng Sơn
3570 /QĐ-UBND 05-09-2019 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2182 /UBND-VHTT 04-09-2019 V/v thực hiện công tác tuyên truyền, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ
887/TB-HĐTT 30-08-2019 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn; hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí xét tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019
3536/QĐ-UBND 30-08-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha và dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Hà Thị Diệp, Phùng Văn Thượng, Bàng Văn Báo)
3512 /QĐ-UBND 29-08-2019 Quyết định giao đất tái định cư đối với 02 cá nhân (đồng sử dụng) tại Khu tái định cư và dân cư nam thành phố (Nguyễn Hồng Cương, Trần Linh Trung)
2129 /UBND-VHTT 27-08-2019 V/v rà soát, chọn lọc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2096 /UBND-TP 23-08-2019 Công văn gia hạn xử phạt vi phạm hành chính Công ty Luxury
3316 /QĐ-UBND 15-08-2019 Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Fanpage thành phố Lạng Sơn `Thành phố hoa Đào`
3317/QĐ-UBND 15-08-2019 QĐ giao đất 03 hộ gia đình/04 ô đất TĐC do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn
1960 /UBND-VHTT 13-08-2019 V/v phân công nhiệm vụ phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
1995 /UBND-VHTT 13-08-2019 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 năm 2019
226 /KH-UBND 24-07-2019 Kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn, phát huy trang phục dân tộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
222 /KH-UBND 16-07-2019 ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020
61/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019
59/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
05/2019/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn
63/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2020
60/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018
62/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019
746/TB-UBND 15-07-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2019
2867 /QĐ-UBND 11-07-2019 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
739 /TB-UBND 11-07-2019 Thông báo Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ vào ngày 17/7/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn.
2809/QĐ-UBND 09-07-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 04 hộ gia đình/9 ô đất tại Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha
526/BC-UBND 09-07-2019 Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021
673/TB-UBND 08-07-2019 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019
970 /CV-BCĐ VILG 08-07-2019 V/v đăng tải Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số
669 /TB-UBND 05-07-2019 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ công trình cũ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trường THCS Hoàng Văn Thụ
2750/QĐ-UBND 04-07-2019 QĐ giao đất TĐC đối với 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (địa phận huyện Cao Lộc)
1586 /UBND-NV 04-07-2019 V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành nông nghiệp
802 /TB-HĐND 01-07-2019 Thông báo về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
800/BC-HĐND 28-06-2019 Báo cáo kết quả giám sát năm 2018 trình kỳ họp 10
799/BC-HĐND 28-06-2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
643 /TB-UBND 27-06-2019 Thông báo v/v bổ sung hồ sơ cán bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2019
479/BC- BCĐ 26-06-2019 BC tiến độ thực hiện nhiệm vụ của BCĐ phát triển du lịch TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
475/BC-UBND 26-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười-HĐND thành phố khóa XX)
119/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
117/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn
483/BC-UBND 26-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười - HĐND thành phố khóa XX)
118/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019
2649/QĐ-UBND 26-06-2019 QĐ-TTr giao đất ta luy âm cho 02 hộ tại xã Mai Pha
199/TB-VP 25-06-2019 thông báo phân công nhệm vụ lãnh đạo công chức văn phòng HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn
115/TTr-UBND 24-06-2019 Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018 (trình kỳ họp thứ 10 HĐND TP khoá XX)
2604/QĐ-UBND 21-06-2019 Quyết định thành lập BTC Hội thảo khoa học nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa, phát huy yếu tố tâm linh trong phát triển du lịch tại khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc
625/TB-UBND 21-06-2019 Thông báo thời gian, địa điểm, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019
448 /BC-UBND 18-06-2019 Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
1413/UBND-TCKH 17-06-2019 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thanh lý vật liệu, phế liệu thu hồi sau khi phá dỡ công trình cũ thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hoàng Văn Thụ) .
767/STTTT-CNTT 13-06-2019 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019
1379/TL-BTC 12-06-2019 Thể lệ Cuộc thi `Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch`và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch` thành phố Lạng Sơn
195 /KH-UBND 11-06-2019 Kế hoạch tập huấn Luật Quốc phòng 2018 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2518/QĐ-UBND 10-06-2019 Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi `Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch` thành phố Lạng Sơn
1350/UBND-NV 07-06-2019 Về việc triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và quy định chế độ báo cáo công tác CCHC quý, 6 tháng, năm
191 /KH-UBND 07-06-2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi `Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch`và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch` thành phố Lạng Sơn
2473/QĐ-UBND 05-06-2019 QĐ-TTr giao đất TĐC cho hộ gia đình do bị ảnh hưởng DA: Đ. Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (Hoàng Đức Cương)
2471/QĐ-UBND 05-06-2019 QĐ-TTr giao đất TĐC cho hộ gia đình do bị ảnh hưởng DA: Đ. Nguyễn Đình Chiểu kéo dài: Hoàng Đức Nền
2472/QĐ-UBND 05-06-2019 QĐ-TTr giao đất TĐC cho hộ gia đình do bị ảnh hưởng DA: Đ. Nguyễn Đình Chiểu kéo dài: Hoàng Hồng Hậu
391 /BC-UBND 03-06-2019 Báo cáo Hội nghị chuyên đề xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
2422/QĐ-UBND 31-05-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Đắc Thuỷ bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
2380/QĐ-UBND 29-05-2019 QĐ giao đất TĐC 07 hộ GĐ bị ảnh hưởng dự án: Đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (địa phận huyện Cao Lộc)
173 /KH-UBND 28-05-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi
172 /KH-UBND 28-05-2019 Kế hoạch tổ chức bàn giao hồ sơ cán bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
167 /KH-UBND 24-05-2019 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019
1214/UBND-VHTT 23-05-2019 Thư mời đồng chủ trì Hội thảo Khoa học phát huy giá trị tâm linh, văn hóa khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc; Thư mời Nhà sử học Dương Trung Quốc tham gia Hội thảo khoa học
1126 /UBND - VHTT 17-05-2019 Công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống cháy nổ tại các di tích năm 2019
1118 /UBND-LĐTBXH 17-05-2019 V/v tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành Điều dưỡng – khóa 5- đợt 2/2019
1540 /QĐ-UBND 10-05-2019 QĐ giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô A Mai
1536/QĐ-UBND 09-05-2019 Quyết định về việc thay thế công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Lạng Sơn
1033 /UBND-TP 07-05-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính Phủ
1006 /UBND-VHTT 06-05-2019 V/ v Cảnh báo thư giả mạo trên hệ thống thư điện tử công vụ
1019/UBND-VHTT 06-05-2019 V/v mời tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 44 nămNgày giải phóng miền Nam 65 năm Chiến thắng ĐBP và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
385/TB-UBND 02-05-2019 Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
165/LĐTBXH 26-04-2019 v/v thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Hàn năm 2019
931/UBND-VHTT 23-04-2019 V/v mời tham dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn
882 /UBND-VHTT 19-04-2019 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II
369/TB-UBND 18-04-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các phường
874 /UBND 18-04-2019 Công văn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 30/4, 01/5/2019
1360/QD-UBND 17-04-2019 QĐ giao đất TĐC cho 09 hộ GĐ, CN bị ảnh hưởng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng, TPLS - GĐ2 và dự án: Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
831/UBND-TP 16-04-2019 V/v triển khai Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về thi hành Luật luật sư
364 /TB-UBND 12-04-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý I năm 2019
1232/QĐ-UBND 12-04-2019 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Lạng Sơn
788 /UBND 10-04-2019 Công văn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019
1187 /QD-UBND 10-04-2019 Quyết định giao đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư nam thành phố (22 QĐ)
1087 /QĐ-UBND 03-04-2019 TTr-QĐ giao đất ta luy âm cho ông Đường Trường Sơn thôn Khòn Khuyên xã Mai Pha
08 /CTr-UBND 03-04-2019 Chương trình tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn
1082/QĐ-UBND 02-04-2019 QĐ giao đất TĐC cho hộ bà Ngô Minh Thơm
112 /KH-UBND 01-04-2019 Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019
1048/QB-UBND 29-03-2019 QĐ giao đất 04 hộ GĐ bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1012/QĐ-UBND 27-03-2019 QĐ giao đất TĐC 10 hộ GĐ, CN bị ảnh hưởng dự án: CVBS Kỳ Cùng - GĐ2 và dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (11 QĐ)
580 /UBND-VHTT 22-03-2019 V/v huy động lực lượng dự và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam
942 /QĐ-UBND 21-03-2019 Quyết định giao đất tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố đối với 07 hộ gia đình
545 /UBND 19-03-2019 V/v tuyên truyền nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa
838 /QD-UBND 18-03-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 19 hộ gia đình được giao 24 ô đất tái định cư tại dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha thành phố Lạng Sơn
529 /UBND-TCKH 15-03-2019 V/v tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản
85/KH-UBND 15-03-2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
513/UBND-VHTT 14-03-2019 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH)