Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
949/BC-UBND 06-12-2019 Báo cáo Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Hoàng Đồng năm 2019
703 /TB-UBND 06-12-2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 02 tháng 12 năm 2019)
322 /KH-UBND 04-12-2019 Kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
4446 /QĐ-UBND 04-12-2019 Quyết định giao đất cho bà Ngô Thanh Mai tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Khoản 3, ĐIều 118 Luật đất đai năm 2013)
321 /KH-UBND 04-12-2019 Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
4451 /QĐ-UBND 04-12-2019 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
320 /KH-UBND 03-12-2019 Kế hoạch Tổ chức vẽ tranh tại tuyến phố văn minh đô thị và khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
4409 /QĐ-UBND 02-12-2019 QĐ giao TĐC Nguyễn Kim Thoa P. Tam Thanh
931/BC-UBND 02-12-2019 Báo Cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười một - HĐND thành phố khóa XX)
906/BC-HĐND 02-12-2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019, Chương trình trọng tâm năm 2020
905 /TB-HĐND 02-12-2019 Thông báo về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
220/TTr-UBND 02-12-2019 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 (Trình kỳ họp HĐND TP Khoá XX, kỳ họp thứ mười)
934 /BC-UBND 02-12-2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019, kế haọch năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp 11-HDND thành phố) (trình các Ban HĐND TP thẩm tra)
916/BC-UBND 29-11-2019 Báo cáo Cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
319/KH-UBND 29-11-2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020
910 /BC-UBND 28-11-2019 Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
4353 /QĐ-UBND 27-11-2019 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh gái xếp loại kết quả THNV các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã năm 2019 và tự đánh giá kết quả THNV củaUBND TP năm 2019
4357 /QĐ-UBND 27-11-2019 Về việc giao đất tái định cư cho ông Hoàng Văn Sung và bà Hứa Thị Thoạn trú tại ngõ 1 đường Nguyễn Văn Ninh, khối 3, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
4328 /QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, xã
4277 /QĐ-UBND 21-11-2019 Quyết định V/v công nhận danh hiệu `Thôn văn hóa` năm 2019 các xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc
884 /BC-UBND 21-11-2019 Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW
4252 /QĐ-UBND 20-11-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho bà Chu Thị Oanh (ngưòi nhận di sản thừa kế của hộ ông Chu Văn Khánh) ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
876 /BC-UBND 19-11-2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh bổ sung số nhà và tên ngõ (tại phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp HDND TP)
874 /BC-UBND 19-11-2019 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019
4213 /QĐ-UBND 12-11-2019 Về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
853 /BC-UBND 12-11-2019 Báo cáo Giải trình các ý kiến, kiến nghị phục vụ Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân năm 2019
4213 /QĐ-UBND 12-11-2019 Về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
4189 /QĐ-UBND 11-11-2019 QĐ giao đất TĐC 02 hộ gia đình dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (bà Hoàng Thị Khàng; ông Hà Như Vũ)
837 /BC-UBND 07-11-2019 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI (Ban KT- NS)
06/GP-UBND 01-11-2019 Giấy phép kinh doanh Karaoke so 06 (Nguyễn Văn Long)
302 /KH-BATGT 25-10-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng `Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019
4021/QĐ-UBND 22-10-2019 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
3991 /QĐ-UBND 21-10-2019 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
789 /BC-UBND 18-10-2019 Báo cáo Tình kết quả công tác xúc tiến đầu tư năm 2019 và xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
3977 /QĐ-UBND 17-10-2019 Quyết định giao đất tái định cư đối với hộ bà Thìn Thị Bình tại dự án: Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
292 /KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2019 thành phố Lạng Sơn
776 /BC-BCĐ 15-10-2019 Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
996 /TB-UBND 14-10-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019
3897 /QĐ-UBND 11-10-2019 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn
289 /KH-UBND 09-10-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án PBGDPCTN giai đoạn 2019-2021; 2019-2020
287 /KH-UBND 09-10-2019 Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
985 /TB-UBND 08-10-2019 Thông báo DS trúng tuyển HĐLĐ làm chuyên môn nghiệp vụ năm học 2019 - 2020
3818/QĐ-UBND 04-10-2019 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm phát triển quỹ đất TPLS năm 2019
744 /BC-UBND 04-10-2019 Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021
974a /TB-UBND 03-10-2019 Thông báo Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn
2411a /UBND-TNMT 03-10-2019 V/v đóng góp ý kiến vào danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2404 /UBND-LĐTBXH 02-10-2019 về việc tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
1378/STTTT-BCXB 26-09-2019 V/v tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
961 /TB-UBND 26-09-2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức (vòng 2) tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố lạng Sơn năm 2019
3708 /QĐ-UBND 25-09-2019 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Tạ Nguyễn Tâm, do bị ảnh hưởng Dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2335 /UBND-VHTT 24-09-2019 V/v huy động lực lượng dự và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công HN xúc tiến đầu tư
709 /BC-UBND 20-09-2019 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2019, nhiệm vụ công tác tháng 10/2019
2290 /UBND - VHTT 19-09-2019 V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn và 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
2280 /UBND-VHTT 18-09-2019 V/v tuyên truyền, trang trí chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
2285 /UBND-VHTT 18-09-2019 V/v chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn đến tham quan tại các di tích danh thắng trên địa bàn
90/TB-ĐKTCCHC 13-09-2019 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
263 /KH-UBND 12-09-2019 Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
256 /KH-UBND 11-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án `Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021`
910/TB-UBND 09-09-2019 Thồng báo Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu,gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Lạng Sơn
3570 /QĐ-UBND 05-09-2019 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2182 /UBND-VHTT 04-09-2019 V/v thực hiện công tác tuyên truyền, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ
887/TB-HĐTT 30-08-2019 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn; hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí xét tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019
3536/QĐ-UBND 30-08-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha và dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Hà Thị Diệp, Phùng Văn Thượng, Bàng Văn Báo)
3512 /QĐ-UBND 29-08-2019 Quyết định giao đất tái định cư đối với 02 cá nhân (đồng sử dụng) tại Khu tái định cư và dân cư nam thành phố (Nguyễn Hồng Cương, Trần Linh Trung)
2129 /UBND-VHTT 27-08-2019 V/v rà soát, chọn lọc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2096 /UBND-TP 23-08-2019 Công văn gia hạn xử phạt vi phạm hành chính Công ty Luxury
3316 /QĐ-UBND 15-08-2019 Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Fanpage thành phố Lạng Sơn `Thành phố hoa Đào`
3317/QĐ-UBND 15-08-2019 QĐ giao đất 03 hộ gia đình/04 ô đất TĐC do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn
1960 /UBND-VHTT 13-08-2019 V/v phân công nhiệm vụ phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
1995 /UBND-VHTT 13-08-2019 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 năm 2019
226 /KH-UBND 24-07-2019 Kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn, phát huy trang phục dân tộc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
3036/QĐ-UBND 23-07-2019 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Lạng Sơn
222 /KH-UBND 16-07-2019 ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020
61/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019
59/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
05/2019/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn
63/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2020
60/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018
62/NQ-HĐND 16-07-2019 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019
746/TB-UBND 15-07-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2019
2867 /QĐ-UBND 11-07-2019 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
739 /TB-UBND 11-07-2019 Thông báo Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ vào ngày 17/7/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn.
2809/QĐ-UBND 09-07-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 04 hộ gia đình/9 ô đất tại Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha
526/BC-UBND 09-07-2019 Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố, khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021
673/TB-UBND 08-07-2019 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2019
970 /CV-BCĐ VILG 08-07-2019 V/v đăng tải Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số
669 /TB-UBND 05-07-2019 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ công trình cũ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp trường THCS Hoàng Văn Thụ
2750/QĐ-UBND 04-07-2019 QĐ giao đất TĐC đối với 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (địa phận huyện Cao Lộc)
1586 /UBND-NV 04-07-2019 V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành nông nghiệp
802 /TB-HĐND 01-07-2019 Thông báo về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
800/BC-HĐND 28-06-2019 Báo cáo kết quả giám sát năm 2018 trình kỳ họp 10
799/BC-HĐND 28-06-2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
643 /TB-UBND 27-06-2019 Thông báo v/v bổ sung hồ sơ cán bộ đi B trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2019
479/BC- BCĐ 26-06-2019 BC tiến độ thực hiện nhiệm vụ của BCĐ phát triển du lịch TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
475/BC-UBND 26-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười-HĐND thành phố khóa XX)
119/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
117/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 thành phố Lạng Sơn
483/BC-UBND 26-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười - HĐND thành phố khóa XX)
118/TTr-UBND 26-06-2019 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019
2649/QĐ-UBND 26-06-2019 QĐ-TTr giao đất ta luy âm cho 02 hộ tại xã Mai Pha