Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập TPLS on 18 January 2018

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Vũ Kim Liên

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch UBND thành phố                     Đ/c Lê Trí Thức  
Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Lê Tuấn Minh  
Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Nông Bích Diệp  

            

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 

Chánh Văn phòng

Đ/c Hoàng Thái Lâm

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Trần Đức Thọ

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Lăng Thị Trịnh

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Dương Công Dũng

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Vi Thị Quỳnh Mai

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Chu Đình Sơn

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Bích Hợp

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bế Thị Thu

Phó Trưởng phòng

Đ/c Đỗ Thanh Vĩnh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

 

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Phạm Công Cường

Phó Trưởng phòng

Đ/c Tô Thị Na

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Lại Thị Vân

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lê Thị Nhiên

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Đức Tuy

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Vi Văn Ba

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Huyền

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Mạnh Hải

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đặng Quốc Minh

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bùi Ngọc Đức

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Đ/c Hoàng Minh Thảo

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Quang Minh

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thuận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Hiền

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Bích Hồng

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lê Thị Trân Phương

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thị Hương Sen

Phó Giám đốc

Đ/c Nông Văn Huân

Phó Giám đốc Đ/c Trần Văn Sơn

BAN QUẢN LÝ CHỢ GIẾNG VUÔNG

Trưởng ban

Đ/c Vũ Mai Nhung

Phó Trưởng ban

Đ/c Đào Trọng Cường

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Giám đốc

Đ/c Trần Thị Mai Anh

Phó Giám đốc

Đ/c Lăng Đình Giáp

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Hồng Khanh

Phó Giám đốc

Đ/c Lý Thống Nhất

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giám đốc

 

Phó Giám đốc

Đ/c Đỗ Thị Hiền

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

Chủ tịch

Đ/c Bùi Bích Thủy

HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ

Chủ tịch

Đ/c Hoàng Văn Bào