Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện và xã về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi

Sáng ngày 13/03/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã họp trực tuyến với Tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi

69962ac0520db053e91c.jpg 

d19e7ddd0510e74ebe01.jpg