Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp trực tuyến với Chính Phủ về Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Chiều ngày 13/03/2019 UBND Thành Phố Lạng Sơn họp trực tuyến với Chính Phủ về Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 

IMG_20190313_160119.jpg

IMG_20190313_160112.jpg