Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ LẠNG SƠN CHÚC TẾT KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẠNG SƠN VÀ CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

Chiều hôm nay, ngày 31/12/2019 Lãnh đạo thành phố gồm Thường trực Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo HĐND-UBND thành phố đi thăm và chúc tết Kho bạc nhà nước Lạng Sơn

 

 

Tiếp tục Lãnh đạo thành phố gồm Thường trực Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo HĐND-UBND thành phố đi thăm và chúc tết Chi cục Thuế thành phố