Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). UBND thành phố Lạng Sơn đã xây dựng, ban hành Kế hoạch, các văn bản và Phát động về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong đó, thực hiện cải tạo, sửa chữa khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng theo Kết luận tại Thông báo số 322/TB-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ rất quan trọng và ý nghĩa.

Ngày 03/9/2019, đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ tại huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Tham dự với Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Lê Trí Thức, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan đơn vị thi công công trình để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện.