Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

“Ngày Hội Dinh Dưỡng Của Bé” – Hoạt động ý nghĩa gắn kết gia đình và nhà trường

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và thành phố Lạng Sơn nói riêng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi Chào mừng 69 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2019) và kỉ niệm 110 năm ngày sinh anh Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019).