Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 21 December 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1025 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
584.signed.pdf 220.93 KB
151.pdf 416.94 KB
150.pdf 475.81 KB