Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 21 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
909/UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Tờ trình giao đất TĐC.pdf 515.86 KB