Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Mai Pha tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bình đẳng giới trong hôn nhân - gia đình và hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại xã Mai Pha

Thực hiện Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 23/10/2019 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn về Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bình đẳng giới trong hôn nhân - gia đình và hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại xã Mai Pha.

 Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài xã Mai Pha và nhận thức của cộng đồng, hạn chế tình trạng phụ nữ bị ép kết hôn với người nước ngoài, góp phần giảm bớt các hệ lụy từ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Giúp các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm CLB được trau dồi thêm những kỹ năng cơ bản để tuyên truyền đến các hộ gia đình có phụ nữ trong độ tuổi kết hôn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và những hệ lụy của hôn nhân có yếu tố nước ngoài; số vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình được phát hiện kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân…

          Ngày 29/10/2019, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Mai Pha tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bình đẳng giới trong hôn nhân - gia đình và hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại xã Mai Pha.

         

 

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội; thành viên Ban chỉ đạo xã, Ban chủ nhiệm CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài các thôn và đại diện một số hộ dân trên địa bàn xã Mai Pha.