Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về thực thiện Thông báo số 81/TB-TBLTHC ngày 02/8/2019 của Tiểu ban Lễ tân, hậu cần Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 16/9, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Lạng Sơn đã tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn các phường Vĩnh Trại, Tam Thanh và Chi Lăng.

          Tại các điểm kiểm tra, các cơ sở đều xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn... Tuy nhiên, bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện sai phạm tại 6 cơ sở và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền trên 21 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, không đeo khẩu trang, không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá, không lưu mẫu thực phẩm theo quy định.