Skip to main content

Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn đã sử dụng các chai thủy tinh đựng nước uống tại các phòng họp thay các chai nước uống bằng nhựa

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn đã sử dụng các chai thủy tinh đựng nước uống tại các phòng họp thay các chai nước uống bằng nhựa.

Theo đó, các chai thủy tinh được vệ sinh sạch sẽ để đựng nước sử dụng nhiều lần nhằm hạn chế rác thải nhựa, đồ dùng bằng nhựa sử dụng một lần, qua đó tiết kiệm một phần kinh phí.

Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và các phường, xã hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, không sử dụng ly, cốc, bình nhựa sử dụng một lần để tiếp khách và trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị. Vận động Nhân dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà                                 Trong hình ảnh có thể có: trong nhà