Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG BÁO: HỌC SINH THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

THÔNG BÁO: HỌC SINH THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.