Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Phổ biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật về giảm nghèo

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo, phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã, các khối, thôn và giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm rõ các chính sách trợ giúp của nhà nước. Sáng ngày 08/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Phổ biến tuyên truyền một số chính sách pháp luật về giảm nghèo.

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nông Bích Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể thành phố; Các đ/c Thành viên BCĐ giảm nghèo thành phố; Lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã; các đ/c Trưởng các khối, thôn và đại diện gia đình các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.