Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Phổ biến tuyên truyền pháp luật và tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019

 

Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Ngày 28/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019.

 

 

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Tư pháp thành phố; lãnh đạo các đội nghiệp vụ: Ma túy, Hình sự, Phong trào Công an thành phố; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã; các thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm phường, xã; các đồng chí trưởng – phó các khối, thôn và chi hội trưởng phụ nữ các khối, thôn. Có Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đến ghi hình, đưa tin.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 02 đ/c báo cáo viên: đ/c Bùi Văn Nông – Đội trưởng Đội phong trào Công an thành phố Lạng Sơn và đ/c Trương Minh Thảo - Trưởng phòng Phòng chống tệ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã triển khai những nội dung cơ bản về công tác công tác phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống tội phạm mua bán người, công tác cai nghiện. Đồng thời, thông qua phóng sự ngắn đã được trình chiếu tại hội nghị, các đại biểu đã biết thêm một số thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các lực lượng chức năng của thành phố, của tỉnh trong thời gian qua.

 

 

Ngoài ra, hội nghị đã gửi đến các đại biểu gần 300 cuốn tài liệu tổng hợp và trên 1000 tờ rơi về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

 

 

Qua đó, chính quyền cấp cơ sở từ phường, xã đến các khối, thôn trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở, lồng ghép vào việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp./.