Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

          Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2019. Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo hành, xâm hại, từng bước ngăn chặn các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Ngày 29/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019.

         

 

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã; cộng tác viên trẻ em các khối, thôn trên địa bàn thành phố.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Đinh Quang Chí – Trưởng phòng Trẻ em-Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã triển khai những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Thực trạng về nạn bạo hành, xâm hại trẻ em; Cung cấp kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Chính sách hỗ trợ cho trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em; kỹ năng thực hiện quy trình quản lý, can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị tổn thương. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo tố giác tội phạm xâm hại, bạo lực trẻ em. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 

 

 

Sau Hội nghị, UBND các phường, xã, các khối, thôn tiếp tục chủ động triển khai lồng ghép phổ biến, tuyên truyền Luật Trẻ em, các văn bản liên quan và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn./.