Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, chiều ngày 08/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

 

anh1.jpg

Tại Hội nghị, các đ/c Thành viên BCĐ rà soát nghèo thành phố, lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã, điều tra viên các khối thôn trên địa bàn thành phố đã được Đ/c Lô Tiến Vinh - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

 

anh2.jpg

Sau khi kết thúc Hội nghị, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện ngay công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở, khối, thôn để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch./.