Skip to main content

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Trên cơ sở Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Đàm Văn Chính – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Tại nội dung tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, hội nghị có sự tham gia của đ/c Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đ/c Nông Bích Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố, một số thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố; Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường, xã, thành viên BCĐ giảm nghèo phường, xã, đại diện tập thể được khen thưởng. Có phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đến ghi hình, đưa tin.
Thông qua các báo cáo được trình bày và tham luận của một số đơn vị, hội nghị đã tóm tắt kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020 và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Trong 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, địa bàn thành phố đã giảm tỷ lệ hộ nghèo đáng kể (từ 175 hộ nghèo với tỷ lệ 0,66% năm 2016, xuống còn 53 hộ nghèo với tỷ lệ 0,2% năm 2020). Tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đạt và vượt chỉ tiêu chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2015 của Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 0,03%). Các nội dung trọng tâm triển khai trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội như Văn hóa, Giáo dục, Y tế, vay vốn, phát triển kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm, hỗ trợ học tập… các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và Mô hình giảm nghèo được triển khai đến các hộ gia đình và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo khác được triển khai đồng bộ, đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo.

Hội nghị cũng đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, hội nghị cũng đã ghi nhận, biểu dương, tôn vinh khen thưởng 04 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giàm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và trong phong trào thi đua phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đối với nội dung về triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tại các điểm cầu của hội nghị có thêm đại diện lãnh đạo Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và đại diện Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của phường, xã; Thành viên Tổ rà soát ở khối, thôn.

Hội nghị đã nghe Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày những nội dung cơ bản của kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 642/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo NQ số 42/NQ-CP, dự thảo văn bản phân công nhiệm cụ các thành việc BCĐ thành phố, đồng thời hướng dẫn các phường, xã các quy trình thực hiện hỗ trợ đối với đối tượng doanh nghiệp, người lao động thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Hội nghị tiến hành thảo luận, các phường, xã và cơ quan chuyên môn của UBND thành phố cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và được Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội của Sở LĐ-TB&XH tỉnh tiếp thu ý kiến của các đơn vị, giải đáp một số vấn đề liên quan, đồng thời sẽ có văn bản tham mưu, đề nghị cấp trên tiếp tục hướng dẫn để các đơn vị thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Chính – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh những nội dung trọng tâm về công tác giảm nghèo, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện ngay để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng, không được trục lợi chính sách.

Đ/c Nông Bích Diệp – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, kết luận chung đối với nội dung hội nghị và đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố, UBND các phường xã cùng thống nhất quyết tâm cao tập trung triển khai công tác hỗ trợ đối với đối tượng doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc diện được hỗ trợ theo quy định./.