Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND Thành phố Lạng Sơn làm việc cùng với đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Sáng ngày 12/03/2019 UBND Thành phố Lạng Sơn làm việc cùng với đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

IMG_20190312_092940.jpg

IMG_20190312_092928.jpg