Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập TPLS on 18 January 2018

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Phạm Đức Huân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan

0977403888

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Vũ Kim Liên

0915195899

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch UBND thành phố                     Đ/c Lê Trí Thức-0983924969

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Lê Tuấn Minh-0989365888

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Nông Bích Diệp-0888921982

Phó Chủ tịch UBND thành phố             Đ/c Nguyễn Văn Hạnh-0988299666

 

            

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

Chánh Văn phòng

Đ/c Hoàng Thái Lâm

0941133444

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Trần Đức Thọ

0978465555

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Lăng Thị Trịnh

0886768999

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Vi Thị Quỳnh Mai

0987295390

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

0979871526

 

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Bích Hợp

0836950678

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bế Thị Thu

0978002755

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Trân Phương

0944065517

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

0985588358

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

0915035699

Đ/c Nguyễn Đình Toàn

0849268666

 

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Phạm Công Cường

0906178988

Phó Trưởng phòng

Đ/c Tô Thị Na

0917292121

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Lê Thị Nhiên

0915475926

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Thị Thu Thủy

0915476234

Phó Trưởng phòng

Đ/c 

                                                                      PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Vi Văn Ba

0912157157

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lương Thị Mỹ Dung

0982190838

                                                   PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

0838889838

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Mạnh Hải

0989121829

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đặng Quốc Minh

0989160819

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bùi Ngọc Đức

0912738709

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Đ/c Hoàng Minh Thảo

0915601388

Phó Trưởng phòng

Đ/c Vũ Lê Dũng

0949783666

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thuận

0977236005

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Hiền

0913396684

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

0836991916

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

0989655789