Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
66/VP 27-06-2022 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập
239/KH-UBND 24-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1552/UBND-LĐTB&XH 24-06-2022 V/v rà soát hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022
705/TB-UBND 21-06-2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn năm 2022
503/BC-UBND 20-06-2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
501/BC-UBND 20-06-2022 Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại UBND thành phố Lạng Sơn
64/VP 17-06-2022 V/v niêm phong thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
62/VP 16-06-2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1454/UBND-LĐTB&XH 16-06-2022 V/v thực hiện Công điện số 98/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
492/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Quý II Năm 2022)
1420/UBND-KT 14-06-2022 V/v Phối hợp khảo sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
1393/UBND-KT 13-06-2022 V/v xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường theo Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn năm 2023
229/KH-UBND 10-06-2022 Kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn TP Lạng Sơn
1364/BATGT 09-06-2022 V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2022", trên địa bàn thành phố
225/KH-UBND 09-06-2022 Kế hoạch xây dựng các mô hình học tập 2021-2030 đã được chỉnh sửa
224/KH-UBND 08-06-2022 Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
223/KH-UBND 08-06-2022 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng năm 2022
1291/UBND-TTr 07-06-2022 V/v chấn chỉnh tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn
446/BC-UBND 07-06-2022 Báo cáo Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Số liệu từ ngày 01/12/2021 đến 31/5/2022)
217/KH-BCĐ 06-06-2022 Kê hoạch tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chuong trình Hành trình đỏ năm 2022
215/KH-UBND 03-06-2022 Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
216/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm học 2022 - 2023
436/BC-UBND 03-06-2022 Báo cáo triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
213/KH-UBND 02-06-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thành phố Lạng Sơn năm 2022
1217/UBND-KT 01-06-2022 V/v đăng ký Hỗ trợ kết nối bán hàng hoá, sản phẩm khởi nghiệp trên nền tảng không gian số năm 2022
1270/QĐ-UBND 31-05-2022 Quyết định thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
58-BC/CB 31-05-2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ"
39/TKG 31-05-2022 Về việc Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2022
58/VP 31-05-2022 V/v thông tin mẫu Voltarén 75 mg giả
1180/UBND 30-05-2022 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH
36/QĐ-BQLCGV 30-05-2022 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra sát hạch viên chức Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn năm 2022
1179/UBND-TP 30-05-2022 V/v báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
207/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2022
227/TTDVVL-TVGTVL 27-05-2022 V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
206/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số TPO năm 2022
228/TTDVVL-TVGTVL 27-05-2022 V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
56/VP 27-05-2022 V/v đề nghị phối hợp thực hiện giải pháp cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022
226/TTDVVL-TVGTVL 27-05-2022 V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
205/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
407/BC-UBND 26-05-2022 Báo cáo Công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
1148/UBND-LĐTB&XH 25-05-2022 V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
257/BC-HĐND 25-05-2022 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6/2022
199/KH-UBND 24-05-2022 Kế hoạch Tổ chức Tết Thiếu nhi 01/6/2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1130/UBND-VHTT 23-05-2022 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
1091/UBND-LĐTB&XH 19-05-2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ
193/KH-UBND 19-05-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
194/KH-UBND 19-05-2022 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
192/KH-UBND 19-05-2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1071/UBND-LĐTB&XH 18-05-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1082/HD-UBND 18-05-2022 Tổ chức, hoạt động Cụm thi đua thuộc thành phố Lạng Sơn
190/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, An toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
370/BC-UBND 16-05-2022 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
189/KH-UBND 16-05-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn TP Lạng Sơn
186/KH-UBND 16-05-2022 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn năm 2022
187/KH-UBND 16-05-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi và "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
719/HD-TU 13-05-2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
365/BC-UBND 13-05-2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"
1023/UBND-LĐTB&XH 12-05-2022 V/v thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
179/KH-UBND 12-05-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gia
181/KH-UBND 12-05-2022 Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
1019/UBND-KT 11-05-2022 V/v tiếp tục đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất
999/UBND-LĐTB&XH 10-05-2022 V/v thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a
130/KH-TTYT 10-05-2022 Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12tuổi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tháng 5 ( đợt 2) năm 2022
994/UBND-KT 09-05-2022 V/v triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022
975/UBND-LĐTB&XH 06-05-2022 V/v Triển khai một số chế độ ưu đãi đối với người có công theo Nghị định số 131/NĐ-CP của Chính phủ
1051/HD-UBND 06-05-2022 Hướng dẫn Triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1035/QĐ-UBND 06-05-2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
1212/SGDĐT-GDTrH 05-05-2022 V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên CHu Văn An năm học 2022 - 2023
942/UBND-KT 04-05-2022 V/v cảnh giác một số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố
16/CV-LĐLĐ 04-05-2022 CÔNG VĂN ỦNG HỘ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2022
171/KH-UBND 29-04-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 thành phố Lạng Sơn
02/2022/QĐ-UBND 29-04-2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn
146/KH-UBND 29-04-2022 Kế hoạch cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022
988/QĐ-UBND 29-04-2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
169/KH-BCĐ 27-04-2022 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022
163/KH-UBND 25-04-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2022
268/NHXCS-KHNV 24-04-2022 V/v phối hợp tuyền truyền chính sách cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở
853/UBND-VHTT 21-04-2022 V/v treo cờ Tổ quốc 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 1.5 năm 2022 trên địa bàn thành phố
67/KH-HNDT 21-04-2022 Kế hoạch thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm ngheò bền vững" trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2026
157/KH-UBND 21-04-2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
850/UBND-CCT 21-04-2022 V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
800/HD-UBND 18-04-2022 Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức,viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở"giai đoạn 2019 - 2025
788/UBND-LĐTB&XH 15-04-2022 V/v báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
783/BĐD 15-04-2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn
13/TNQC-UBND 15-04-2022 Giấy tiếp nhận thông báo sản phẩm Quảng cáo Băng rôn - Cty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn
150/KH-UBND 14-04-2022 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022
153/TB-TTDVVL 14-04-2022 Thông báo tuyển dụng của Trạm Dịch vụ 2S
144/KH-BQL 08-04-2022 Kế hoạch tổ chức hoạt động VHVN-TCDG phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022
727/UBND-VP 08-04-2022 V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
139/KH-UBND 07-04-2022 Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
138/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
140/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
718/UBND-VHTT 07-04-2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
132/KH-UBND 06-04-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
133/KH-UBND 06-04-2022 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố Lạng Sơn năm 2022
130/KH-UBND 05-04-2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày sách Việt Nam năm 2022
256/BC-UBND 05-04-2022 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
253/BC-UBND 05-04-2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị "về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"
680/UBND-VHTT 04-04-2022 V/v Rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công
123/KH-UBND 01-04-2022 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Lạng Sơn năm 2022