Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
113/KH-UBND 04-09-2021 KH Tập huấn, quảng bá Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn
899/UBND-VHTT 20-04-2021 Vv treo co To quoc 30 thang 4 va Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
958-961/QĐ-UBND 16-04-2021 Quyết định thu hồi đất (San + Tám + Thảo + Bích) DA: Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài
121/KH-UBND 16-04-2021 Kế hoạch vận hành thí điểm trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn năm 2021-2022
947/QĐ-UBND 14-04-2021 Quyết định về việc trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch thành phố Lạng Sơn" năm 2020
297/TB-UBND 14-04-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 thành phố Lạng Sơn
939/QĐ-UBND 13-04-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Tròn do bị ảnh hưởng dự án: Khôi phục Quốc lộ 1 (thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc)
839/BATGT 13-04-2021 V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021”, trên địa bàn thành phố
424,125,136,147,148,159/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
825/UBND-TP 12-04-2021 V/v chấn chỉnh công tác thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
154,160,161,162,163/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
434/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
73,141,151,155,164/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
127,137,140,146,149,1552/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
924/QĐ-UBND 12-04-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn
155/GM-UBND 12-04-2021 Giấy mời công bố Quyết định thanh tra ( UBND xã Quảng Lạc)
44,128,132,139,142,144,150,157,165,166/GPXD-UBND 12-04-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
925-932/QĐ-UBND 12-04-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
886/QĐ-UBND 08-04-2021 Quyết định v/v hủy bỏ Quyết định giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ ông Hà Văn Viên tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
256/TB-UBND 06-04-2021 THÔNG BÁO Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
262/BC-UBND 06-04-2021 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
257/TB-UBND 06-04-2021 Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhậnPhiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn
861/QĐ-UBND 06-04-2021 Quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra (Thanh tra UBND xã Quảng Lạc)
114/LĐTBXH 05-04-2021 V/v thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
751/UBND-NV 05-04-2021 V/v tổ chức thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
107/CV-LĐTBXH 02-04-2021 tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các Doanh nghiệp, cơ sở SXKD
735/UBND-KT 01-04-2021 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
100/KH-UBND 01-04-2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
106,126,129,130,115/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
811/QĐ-UBND 31-03-2021 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc
119,122/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
111,112,113,115,116,118/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
106,108,109,110,117,124/GPXD-UBND 31-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
76,104,105,107,114,120,121,123/GPXD-UBND 30-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
721/UBND-LĐTB&XH 30-03-2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg
92/KH-UBND 29-03-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn
229/TB-UBND 29-03-2021 Thông báo lịch tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập
773/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đường cụt, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
235/BC-UBND 26-03-2021 BÁO CÁO Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế Sơn
226/TB-UBND 26-03-2021 Thông báo Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2021 của thành phố Lạng Sơn
676/UBND-VP 26-03-2021 Về việc chấn chỉnh công tác ttiếp nhận và trả kết quả TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến
680/UBND-QLĐT 26-03-2021 V/v tham gia bình chọn thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng
656/HD-UBND 24-03-2021 Hướng dẫn Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
711-712/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định giao đất TĐC 02 hộ gia đình dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (Tùng, Doanh)
85/KH-UBND 23-03-2021 Kế hoạch kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
80,87,90,95,97,98,126/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
67,77,78,81,89,92,94,96,100,101,267/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng phường Chi Lăng
645/UBND-VP 23-03-2021 V/v kiểm tra, giải quyết phản ánh của ông Lê Thế Sơn (p.Vĩnh Trại).
65,83,85,93,99/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
226/BC-UBND 23-03-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2021, nhiệm vụ công tác tháng 4/2021
79,86,,103/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
82,84,85,88,91,102,/GPXD-UBND 23-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
608/UBND-TP 22-03-2021 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
607/UBND-TTr 22-03-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TP-TTCP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
200/TB-UBND 18-03-2021 Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận viên chức vào làm công chức
567/UBND-LĐTB&XH 17-03-2021 V/v phát động, tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021)
77/KH-UBND 17-03-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
555/HD-UBND 16-03-2021 Triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
76/KH-UBND 16-03-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
539/UBND-VHTT 15-03-2021 V/v hướng dẫn đề nghị khen thưởng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
629/QĐ-UBND 12-03-2021 Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
73/KH-UBND 12-03-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
522/UBND-VHTT 12-03-2021 Công văn rà soát mở lớp truyền dạy cắt may trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam
511/UBND-VP 11-03-2021 Tăng cường chấn chỉnh hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả thành phố và UBND các phường, xã
53,57,59,61,68,72,73/GPXD-UBND 11-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
505/UBND-VP 10-03-2021 V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án
493/UBND-VP 09-03-2021 V/v đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2021
454/UBND-VP 05-03-2021 Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
50,52,55,56/GPXD-UBND 05-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
49,51,54,,64,69,67,/GPXD-UBND 05-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
48,58,60,63,66,70,,75/GPXD-UBND 05-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
35,43,44,45,47/GPXD-UBND 04-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
34,42,46,/GPXD-UBND 04-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
37,39,40,41,81,191,507,121/GPXD-UBND 04-03-2021 GPXD cấp xây dưng tại phường Đông Kinh
33,38/GPXD-UBND 04-03-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
61/KH-UBND 03-03-2021 Kế hoạch triển khai Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
422/UBND 02-03-2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
08/TB-UBBC 02-03-2021 Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/BATGT-VP 02-03-2021 V/v phát phóng sự An toàn giao thông 5 năm 2016-2020
415/UBND-VP 02-03-2021 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn Lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
06/KH-UBBC 01-03-2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
58/KH-UBND 01-03-2021 KH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 (C)
36/GPXD-UBND 26-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
05/NQ-UBBC 26-02-2021 Nghị quyết Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, DS đơn vị bầu cử
53/KH-UBND 24-02-2021 Kê hoạch - Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Lạng Sơn năm 2021
52/KH-UBND 22-02-2021 Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố năm 2021
04/TB-UBBC 22-02-2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
133/BC-UBND 20-02-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2021, nhiệm vụ công tác tháng 03/2021
17,18,26,27,31/GPXD-UBND 09-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
19,28,29/GPXD-UBND 09-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
20,30,32,547/GPXD-UBND 09-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
62,71,74/GPXD-UBND 09-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
23,24,25/GPXD-UBND 09-02-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
376/QĐ-UBND 08-02-2021 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
45/KH-UBND 08-02-2021 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
47/KH-UBND 08-02-2021 Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) UBND thành phố Lạng Sơn năm 2021
44/KH-UBND 08-02-2021 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
287/UBND-VP 05-02-2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP
75/TB-UBND 05-02-2021 Thông báo Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố Lạng Sơn.
02/TB-UBBC 04-02-2021 Thông báo Phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026