Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1185/BC-UBND 06-12-2023 Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (Số liệu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/11/2023)
702/TB-HĐND 29-11-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
1237/TB-UBND 20-11-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1222/TB-UBND 06-11-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1010/BC-UBND 03-11-2023 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Số liệu từ 15/12/2022 đến 31/10/2023)
1184/TB-UBND 19-10-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1168/TB-UBND 15-10-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/10/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
947/BC-UBND 13-10-2023 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10/2023 (Từ ngày 11/9/2023 đến 10/10/2023)
943/BC-UBND 11-10-2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 10 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1086/TB-UBND 20-09-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 18/9/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1053/TB-UBND 16-09-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 06/9/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
818/BC-UBND 11-09-2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị)
1026/TB-UBND 30-08-2023 Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ (Kỳ thứ 17) của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn
606/TB-HĐND 30-08-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
592/HĐND 22-08-2023 V/v báo cáo kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ tiếp công dân quý III/2023 của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố
984/TB-UBND 18-08-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
927/TB-UBND 03-08-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
673/BC-UBND 26-07-2023 Báo cáo Kết quả tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 (theo yêu cầu của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Số liệu từ 01/8/2022 đến 31/7/2023)
884/TB-UBND 19-07-2023 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
807/TB-UBND 06-07-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 03/7/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
540/TB-HĐND 28-06-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn (03/7/2023)
748/TB-UBND 21-06-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 19/6/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
540/BC-UBND 20-06-2023 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Số liệu từ 15/12/2022 đến 05/6/2023)
711/TB-UBND 12-06-2023 Về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn
477/BC-UBND 07-06-2023 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị)
669/TB-UBND 02-06-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
606/TB-UBND 17-05-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
566/TB-UBND 08-05-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
490/TB-HĐND 28-04-2023 Thông báo Về việc điều chỉnh Lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
235/TB-UBND 20-04-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 17/4/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
190/TB-UBND 10-04-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 03/4/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
84/TB-UBND 07-03-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
69/TB-UBND 20-02-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
537-TB/TU 10-02-2023 Về việc tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn
42/TB-UBND 03-02-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
33/TB-UBND 18-01-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1230/TB-UBND 19-12-2022 Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1085/BC-UBND 13-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1211/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1174/TB-UBND 17-11-2022 Thông báo kết quả Tiếp công dân định kỳ (Kỳ 22) ngày 16/11/2022
1150/TB-UBND 08-11-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1100/TB-UBND 21-10-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/10/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1075/TB-UBND 07-10-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/10/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1042/TB-UBND 26-09-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
766/BC-UBND 16-09-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
933/TB-UBND 12-09-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 06/9/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
921/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố Lạng Sơn
893/TB-UBND 23-08-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
854/TB-UBND 09-08-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
638/BC-UBND 27-07-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội, Số liệu từ 01/8/2021 ước thực hiện đến 31/7/2022)
807/TB-UBND 25-07-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/7/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
295-TB/TU 15-07-2022 THÔNG BÁO về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Lạng Sơn tháng 7 năm 2022
734/TB-UBND 06-07-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
706/TB-UBND 22-06-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
485/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
276/TB-HĐND 10-06-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
665/TB-UBND 07-06-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
635/TB-UBND 24-05-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
245/TB-HĐND 11-05-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
593/TB-UBND 09-05-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 4/5/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
540/TB-UBND 22-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/4/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
445/TB-UBND 05-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
284/TB-UBND 21-03-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu¬¬ nại của công dânKết quả tiếp công dân ngày 16/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
208/TB-HĐND 14-03-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
268/TB-UBND 08-03-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
239/TB-UBND 23-02-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
204/TB-UBND 26-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/01/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
14/TB-UBND 07-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1271/TB-UBND 23-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 20/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1225/TB-UBND 08-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
129/TB-HĐND 15-11-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn
1155/TB-UBND 05-11-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1075/TB-UBND 22-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1019/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
914/TB-UBND 24-09-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
774/TB-UBND 20-08-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
646/TB-UBND 06-08-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 02/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
45/TB-HĐND 30-07-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 02/8/2021.
612/TB-UBND 23-07-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
521/TB-UBND 06-07-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đề nghị, khiếu nại của công dân.
499/TB-UBND 24-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
449/TB-UBND 07-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
402/TB-UBND 20-05-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1215/TB-HĐND 14-05-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 17/5/2021.
378/TB-UBND 10-05-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
332/TB-UBND 26-04-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
259/TB-UBND 08-04-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
206/TB-UBND 19-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
110/TB-UBND 05-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
88/TB-UBND 22-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1178/TB-HĐND 19-02-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 01/3/2021.
70/TB-UBND 04-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
38/TB-UBND 21-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
06/TB-UBND 07-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1907/TB-UBND 23-12-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1852/TB-UBND 03-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiế nại của công dân.
161/TB-UBND 02-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/02/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1748/TB-UBND 04-11-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1726/TB-UBND 29-10-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 26/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1646/TB-UBND 06-10-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.