Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1732/TB-UBND 30-10-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2020 (Ngày 23 tháng 10 năm 2020)
1725/TB-UBND 28-10-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2020
1724/TB-UBND 28-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 23 tháng 10 năm 2020)
1693/TB-UBND 21-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 10 năm 2020)
1641/TB-UBND 05-10-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 10 năm 2020)
1597/TB-UBND 29-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 9 năm 2020)
1580/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2020 (Họp ngày 18 tháng 9 năm 2020)
1578/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 9 năm 2020)
1560/TB-UBND 17-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 9 năm 2020)
1496/TB-UBND 07-09-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 9 năm 2020)
1480/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 28 tháng 8 năm 2020)
1465/TB-UBND 24-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2020 (Ngày 18 tháng 8 năm 2020)
1466/TB-UBND 24-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2020
1435/TB-UBND 18-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 8 năm 2020)
960/TB-UBND 07-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 8 năm 2020)
958/TB-UBND 07-08-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2020 (Ngày 05 tháng 8 năm 2020)
794/TB-UBND 04-08-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 7 năm 2020)
774/TB-UBND 27-07-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 7 năm 2020)
757/TB-UBND 21-07-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 7 năm 2020)
729/TB-UBND 08-07-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2020 (Ngày 07 tháng 7 năm 2020)
684/TB-UBND 29-06-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 6 năm 2020)
669/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2020
669/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2020
608/TB-UBND 11-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2020 (Ngày 08 tháng 6 năm 2020)
590/TB-UBND 08-06-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 6 năm 2020)
561/TB-UBND 01-06-2020 Thông báo luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 5 năm 2020)
539/TB-UBND 22-05-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2020
525/TB-UBND 19-05-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 5 năm 2020)
517/TB-UBND 14-05-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành phố (Ngày 12 tháng 5 năm 2020)
500/TB-UBND 11-05-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(Ngày 08 tháng 5 năm 2020)
477/TB-UBND 30-04-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 4 năm 2020)
469/TB-UBND 27-04-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 4 năm 2020)
463/TB-UBND 22-04-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2020
458/TB-UBND 17-04-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 4 năm 2020)
455/TB-UBND 16-04-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2020 (Ngày 14 tháng 4 năm 2020)
450/TB-UBND 10-04-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 4 năm 2020)
445/TB-UBND 06-04-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(Ngày 03 tháng 4 năm 2020)
428/TB-UBND 28-03-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 3 năm 2020)
429/TB-UBND 28-03-2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/3/2020
414/TB-UBND 23-03-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2020
409/TB-UBND 21-03-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 20 tháng 3 năm 2020)
385/TB-UBND 16-03-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 3 năm 2020)
252/TB-UBND 11-03-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3/2020 (Ngày 10 tháng 3 năm 2020)
240/TB-UBND 09-03-2020 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(ngày 06 tháng 3 năm 2020)
217/TB-UBND 28-02-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (ngày 28 tháng 02 năm 2020)
179/TB-UBND 24-02-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 02/2020
146/TB-UBND 14-02-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (ngày 14 tháng 02 năm 2020)
132/TB-UBND 10-02-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (ngày 07 tháng 02 năm 2020)
44 /TB-UBND 20-01-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 01 năm 2020)
09 /TB-UBND 06-01-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 01 năm 2020)
1269 /TB-UBND 31-12-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 12/2019
1270 /TB-UBND 31-12-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 12 năm 2019)
1226 /TB-UBND 24-12-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 20 tháng 11 năm 2019)
1232 /TB-UBND 24-12-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2019 (Ngày 20 tháng 12 năm 2019)
1197/TB-UBND 09-12-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 12 năm 2019)
1175 /TB-UBND 02-12-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (ngày 29/11/2019)
1147/TB-UBND 29-11-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 11/2019
1144/TB-UBND 29-11-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2019 (Ngày 22 tháng 11 năm 2019)
1100 /TB-UBND 12-11-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 11 năm 2019)
1084 /TB-UBND 04-11-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 11 năm 2019)
1049 /TB-UBND 25-10-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2019 (Ngày 21 tháng 10 năm 2019)
1039 /TB-UBND 24-10-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2019
1021 /TB-UBND 21-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 10 năm 2019)
1002 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 10 năm 2019)
981 /TB-UBND 07-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 10 năm 2019)
973 /TB-UBND 02-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 9 năm 2019)
963 /TB-UBND 27-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 9/2019
960 /TB-UBND 26-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2019 (Họp ngày 18 tháng 9 năm 2019)
928/TB-UBND 16-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 9 năm 2019)
919 /TB-UBND 10-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 9 năm 2019)
894 /TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 8 năm 2019)
893 /TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2019 (Họp ngày 27 tháng 8 năm 2019)
866 /TB-UBND 26-08-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2019
859 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 8 năm 2019)
822 /TB-UBND 12-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 8 năm 2019)
784/TB-UBND 29-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 7 năm 2019)
767/TB-UBND 24-07-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 7/2019
766 /TB-UBND 23-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 7 năm 2019)
749 /TB-UBND 15-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 7 năm 2019)
640/TB-UBND 26-06-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2019
637 /TB-UBND 21-06-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2019 (Ngày 18 tháng 6 năm 2019)
620 /TB-UBND 17-06-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 6 năm 2019)
593 /TB-UBND 10-06-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 6 năm 2019)
467 /TB-UBND 31-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 5 năm 2019)
450 /TB-UBND 27-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 5 năm 2019)
445 /TB-UBND 24-05-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
440/TB-UBND 23-05-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2019
436 /TB-UBND 22-05-2019 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2019 (Ngày 21 tháng 5 năm 2019)
427/TB-UBND 17-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 5 năm 2019)
417 /TB-UBND 13-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 5 năm 2019)
392a/TB-UBND 04-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 5 năm 2019)
383/TB-UBND 26-04-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 04 năm 2019)
376a/TB-UBND 23-04-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2019
364a/TB-UBND 12-04-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 04 năm 2019)
308/TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 3 năm 2019)
307 /TB-UBND 26-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
284/TB-UBND 18-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 3 năm 2019)
280/TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2019
282 /TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (Ngày 07 tháng 3 năm 2019) VHXH
270 /TB-UBND 11-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 3 năm 2019) VHXH