Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1281/TB-UBND 30-11-2023 Thông báo kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng
600/TB-UBND 30-11-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 27 tháng 11 năm 2023
1270/TB-UBND 29-11-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 11 năm 2023)
1253/TB-UBND 23-11-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 11 năm 2023)
1248/TB-UBND 21-11-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2023
1232/TB-UBND 14-11-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét phương án, thiết kế dự án: Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh trường THCS Đông Kinh; xem xét đề xuất các danh mục dự án năm 2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo
1233/TB-HĐTĐ 14-11-2023 Thông báo Kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch thành phố Lạng Sơn về Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1211/TB-UBND 02-11-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 10 năm 2023)
1213/TB-UBND 02-11-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét phương án, thiết kế công trình: Xây mới nhà văn hóa thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc
1197/TB-UBND 24-10-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2023
1198/TB-UBND 23-10-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 20 tháng 10 năm 2023)
1193/TB-UBND 23-10-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã Quảng Lạc và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
1195/TB-UBND 23-10-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét phương án, thiết kế dự án: Sửa chữa trường THCS Mai Pha
1174/TB-UBND 17-10-2023 Thông báo Kết luận tại cuộc họp về phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng ( đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn
1171/TB-UBND 16-10-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 10 năm 2023)
1162/TB-UBND 11-10-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh thiết kế dự án: Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên trước cửa hang Chùa tiên; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn
1152/TB-UBND 09-10-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 10 năm 2023)
1134/TB-UBND 04-10-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 9 năm 2023)
1101/TB-UBND 27-09-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 9 năm 2023)
1085/TB-UBND 20-09-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2023
1081/TB-UBND 19-09-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 9 năm 2023)
1069/TB-UBND 14-09-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 9 năm 2023)
1059/TB-UBND 12-09-2023 Thông báo kết luận cuộc họp nghe báo cáo phương án trang trí mở rộng Phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2
1037/TB-UBND 31-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 8 năm 2023)
1027/TB-UBND 30-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 8 năm 2023)
1011/TB-UBND 24-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 8 năm 2023)
1010/TB-UBND 23-08-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2023
976/TB-UBND 15-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 8 năm 2023)
949/TB-UBND 09-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 8 năm 2023)
925/TB-UBND 03-08-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 28 tháng 7 năm 2023)
899/TB-UBND 26-07-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 7 năm 2023)
879/TB-UBND 18-07-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 7 năm 2023)
827/TB-UBND 12-07-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 7 năm 2023)
803/TB-UBND 04-07-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 6 năm 2023)
791/TB-UBND 28-06-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 23 tháng 6 năm 2023)
752/TB-UBND 22-06-2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên thành phố Lạng Sơn năm 2023
743/TB-UBND 19-06-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 6 năm 2023)
734/TB-UBND 15-06-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 6 năm 2023)
731/TB-UBND 14-06-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết vướng mắc về cấp giấy trên địa bàn phường Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ và giao đất nhỏ hẹp phường Đông Kinh
688/TB-UBND 06-06-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 6 năm 2023)
644/TB-UBND 29-05-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (ngày 26/5/2023)
632/TB-UBND 25-05-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2023
248/TB-UBND 26-04-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Mai Pha
208/TB-UBND 12-04-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp nghe báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố
209/TB-UBND 12-04-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp thông qua nhiệm vụ, phương án thiết kế dự án: Nâng cấp, cải tạo trường THCS Hoàng Đồng
185/TB-UBND 07-04-2023 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét, rà soát hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Chí Thành dự án: Khu A -Tái đinh cư 1 Mai Pha
106/TB-UBND 15-03-2023 Thông báo Kết luận của cuộc họp xem xét về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 và phương án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
67/TB-UBND 15-02-2023 Thông báo kết luận của cuộc họp xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
54/TB-UBND 10-02-2023 Thông báo kết luận cuộc họp xem xét một số nội dung trước khi ký kết hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
1242/TB-UBND 23-12-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 12/2022
1229/TB-UBND 19-12-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2022
1099/TB-UBND 21-10-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2022
1057/TB-UBND 04-10-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 9 năm 2022)
1029/TB-UBND 22-09-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2022
1030/TB-UBND 22-09-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 9/2022
910/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 8 năm 2022)
909/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2022
879/TB-UBND 17-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 8 năm 2022)
857/TB-UBND 11-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 8 năm 2022)
832/TB-UBND 02-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 6 năm 2022)
830/TB-UBND 01-08-2022 Thông báo kết luận cuộc họp UBND thành phố kỳ tháng 7
822/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 7 năm 2022)
822a/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 7/2022
792/TB-UBND 21-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 7 năm 2022)
793/TB-UBND 21-07-2022 Thông báo kết luận cuộc họp BCĐ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
758/TB-UBND 13-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 7 năm 2022)
737/TB-UBND 07-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 7 năm 2022)
732/TB-UBND 30-06-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 6 năm 2022)
666/TB-UBND 07-06-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 6 năm 2022)
644/TB-UBND 31-05-2022 Thông báo kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
643/TB-UBND 30-05-2022 Thông báo Kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất các trường tại xã Mai Pha để duy trì đạt chuẩn quốc gia
633/TB-UBND 23-05-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2022
634/TB-UBND 23-05-2022 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2022
620/TB-UBND 17-05-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 5 năm 2022)
605/TB-UBND 12-05-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 5 năm 2022)
591/TB-UBND 06-05-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét về khó khăn, vướng mắc trong công tác lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045
554/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 04 năm 2022)
548/TB-UBND 25-04-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2022
539/TB-UBND 20-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 04 năm 2022)
193-TB/KTTU 18-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
512/TB-UBND 14-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 04 năm 2022)
446/TB-UBND 05-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 4 năm 2022)
414/TB-UBND 30-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 03 năm 2022)
297/TB-UBND 25-03-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2022
285/TB-UBND 23-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 03 năm 2022)
277/TB-UBND 15-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 03 năm 2022)
271/TB-UBND 10-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 03 năm 2022)
256/TB-UBND 02-03-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 02 năm 2022)
240/TB-UBND 23-02-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 02 năm 2022)
238/TB-UBND 22-02-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 02/2022
197/TB-UBND 21-02-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 01/2022
227/TB-UBND 15-02-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 02 năm 2022)
195/TB-UBND 21-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 01 năm 2022)
189/TB-UBND 20-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 01 năm 2022)
186/TB-UBND 18-01-2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
21/TB-UBND 12-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 01 năm 2022)
08/TB-UBND 06-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 12 năm 2021)
1278/TB-UBND 28-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 12 năm 2021)
1260/TB-UBND 20-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 12 năm 2021)
1238/TB-UBND 14-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 12 năm 2021)