Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
106/TB-UBND 15-03-2023 Thông báo Kết luận của cuộc họp xem xét về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 và phương án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
67/TB-UBND 15-02-2023 Thông báo kết luận của cuộc họp xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
54/TB-UBND 10-02-2023 Thông báo kết luận cuộc họp xem xét một số nội dung trước khi ký kết hợp đồng tư vấn lập nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
1242/TB-UBND 23-12-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 12/2022
1229/TB-UBND 19-12-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12/2022
1099/TB-UBND 21-10-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 10/2022
1057/TB-UBND 04-10-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 9 năm 2022)
1030/TB-UBND 22-09-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 9/2022
1029/TB-UBND 22-09-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2022
909/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 8/2022
910/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 8 năm 2022)
879/TB-UBND 17-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 8 năm 2022)
857/TB-UBND 11-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 8 năm 2022)
832/TB-UBND 02-08-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 6 năm 2022)
830/TB-UBND 01-08-2022 Thông báo kết luận cuộc họp UBND thành phố kỳ tháng 7
822/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 7 năm 2022)
822a/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 7/2022
793/TB-UBND 21-07-2022 Thông báo kết luận cuộc họp BCĐ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
792/TB-UBND 21-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 7 năm 2022)
758/TB-UBND 13-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 7 năm 2022)
737/TB-UBND 07-07-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 7 năm 2022)
732/TB-UBND 30-06-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 6 năm 2022)
666/TB-UBND 07-06-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 6 năm 2022)
644/TB-UBND 31-05-2022 Thông báo kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
643/TB-UBND 30-05-2022 Thông báo Kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất các trường tại xã Mai Pha để duy trì đạt chuẩn quốc gia
634/TB-UBND 23-05-2022 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2022
633/TB-UBND 23-05-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 5/2022
620/TB-UBND 17-05-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 5 năm 2022)
605/TB-UBND 12-05-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 5 năm 2022)
591/TB-UBND 06-05-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp xem xét về khó khăn, vướng mắc trong công tác lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045
554/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 04 năm 2022)
548/TB-UBND 25-04-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2022
539/TB-UBND 20-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 04 năm 2022)
193-TB/KTTU 18-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
512/TB-UBND 14-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 04 năm 2022)
446/TB-UBND 05-04-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 4 năm 2022)
414/TB-UBND 30-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 03 năm 2022)
297/TB-UBND 25-03-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 3/2022
285/TB-UBND 23-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 03 năm 2022)
277/TB-UBND 15-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 03 năm 2022)
271/TB-UBND 10-03-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 03 năm 2022)
256/TB-UBND 02-03-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 02 năm 2022)
240/TB-UBND 23-02-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 02 năm 2022)
238/TB-UBND 22-02-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 02/2022
197/TB-UBND 21-02-2022 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 01/2022
227/TB-UBND 15-02-2022 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 02 năm 2022)
195/TB-UBND 21-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 01 năm 2022)
189/TB-UBND 20-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 14 tháng 01 năm 2022)
186/TB-UBND 18-01-2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022
21/TB-UBND 12-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 01 năm 2022)
08/TB-UBND 06-01-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 12 năm 2021)
1278/TB-UBND 28-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 12 năm 2021)
1260/TB-UBND 20-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 12 năm 2021)
1238/TB-UBND 14-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 12 năm 2021)
1226/TB-UBND 09-12-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 12 năm 2021)
1211/TB-UBND 30-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 26 tháng 11 năm 2021)
1203/TB-UBND 26-11-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 11/2021
1200/TB-UBND 25-11-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/11/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1195/TB-UBND 24-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 19 tháng 11 năm 2021)
1176/TB-UBND 17-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 12 tháng 11 năm 2021)
1064/TB-UBND 09-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 05 tháng 11 năm 2021)
1112/TB-UBND 02-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 29 tháng 10 năm 2021)
1093/TB-UBND 27-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 22 tháng 10 năm 2021)
1062/TB-UBND 20-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 15 tháng 10 năm 2021)
1038/TB-UBND 12-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 08 tháng 10 năm 2021)
1018/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 10 năm 2021)
936/TB-UBND 29-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 24 tháng 9 năm 2021)
913/TB-UBND 23-09-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 9/2021
910/TB-UBND 22-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 17 tháng 9 năm 2021)
897/TB-UBND 14-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 10 tháng 9 năm 2021)
888/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/9/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
887/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 01 tháng 9 năm 2021)
825/TB-UBND 01-09-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2021
817/TB-UBND 31-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 27 tháng 8 năm 2021)
813/TB-UBND 27-08-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc tháng 8/2021
760/TB-UBND 17-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 13 tháng 8 năm 2021)
656/TB-UBND 09-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 06 tháng 8 năm 2021)
638/TB-UBND 03-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 30 tháng 7 năm 2021)
613/TB-UBND 26-07-2021 Thông kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 23 tháng 7 năm 2021)
607/TB-UBND 23-07-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc Tháng 7/2021
596/TB-UBND 20-07-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 7 năm 2021)
571/TB-UBND 13-07-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 09 tháng 7 năm 2021)
516/TB-UBND 30-06-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giải quyết công việc UBND thành phố tháng 6/2021.
508/TB-UBND 28-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 25 tháng 6 năm 2021)
503/TB-UBND 24-06-2021 Thông báo kết luận họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2021
493/TB-UBND 22-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 18 tháng 6 năm 2021)
477/TB-UBND 15-06-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 11 tháng 6 năm 2021)
466/TB-UBND 09-06-2021 Trích yếu Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 04 tháng 6 năm 2021)
440/TB-UBND 31-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 28 tháng 5 năm 2021)
423/TB-UBND 25-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 21 tháng 5 năm 2021)
409/TB-UBND 19-05-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 05/2021
390/TB-UBND 17-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (ngày 14/5/2021)
377/TB-UBND 07-05-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn(Ngày 07 tháng 5 năm 2021)
357/TB-UBND 04-05-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố ( ngày 29/4/2021)
329/TB-UBND 23-04-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết công việc UBND thành phố tháng 4/2021
330/TB-UBND 23-04-2021 Thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố ngày 23/4/2021
316/TB-UBND 19-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 16 tháng 4 năm 2021)
311/TB-UBND 16-04-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2021
307/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 9 tháng 4 năm 2021)
258/TB-UBND 08-04-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 02/4/2021