Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
597/TB-UBND 27-11-2023 Thông báo kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023 (kỳ 4)
585/TB-UBND 22-11-2023 Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023 (kỳ 3)
580/TB-UBND 21-11-2023 Thông báo kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023 (kỳ 2)
551/TB-UBND 09-11-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn
552/TB-UBND 09-11-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thực hiện xử lý các điểm ngập úng cục bộ khi có mưa lớn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
527/TB- UBND 04-11-2023 Thông báo kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2023 (kỳ 2)
523/TB-UBND 30-10-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 09 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải
508/TB-UBND 19-10-2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Lạng Sơn - Quân đoàn 14
500/TB-UBND 14-10-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Lạng Sơn
496/TB-UBND 13-10-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09 tháng 10 năm 2023
451/TB-UBND 18-09-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14/9/2023
437/TB-UBND 05-09-2023 Thông báo kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2023 (kỳ 2) (Ngày 30 tháng 8 năm 2023)
415/TB-UBND 23-08-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025
3989-TB/VPTU 23-08-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó BT TTTU, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi kiểm tra Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
399/TB-UBND 11-08-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07 tháng 8 năm 2023
374/TB-UBND 31-07-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 24 tháng 7 năm 2023
317/TB-UBND 12-07-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác số 2 về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án lĩnh vực văn hóa, xã hội
304/TB-UBND 05-07-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26 tháng 6 năm 2023
284/TB-UBND 17-06-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 12 tháng 6 năm 2023
269/TB-UBND 13-06-2023 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/6/2023 xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đổi ô đất tái định cư cho bà Trần Thị Luận
240/TB-UBND 23-05-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2023
191/TB-UBND 10-04-2023 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 07 tháng 4 năm 2023)
136/TB-UBND 04-04-2023 Thông báo kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023 (Kỳ 2, ngày 29/3/2023)
86/TB-UBND 03-03-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ các nội dung đăng ký trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
63/TB-UBND 16-02-2023 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
62/TB-UBND 16-02-2023 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 13 tháng 02 năm 2023)
63/TB-UBND 16-02-2023 TB KL của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023
663/TB-UBND 07-12-2022 TBKL của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
623/TB-UBND 09-11-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025
570/TB-UBND 17-10-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
570/TB-UBND 17-10-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
484/TB-UBND 05-09-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002
478/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
474/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Lạng Sơn
364/TB-UBND 25-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
336/TB-UBND 13-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn
317/TB-UBND 06-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
311/TB-UBND 03-06-2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp một số công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (tại trụ sở TCD trung ương)
300/TB-UBND 31-05-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 5 năm 2022)
283/TB-UBND 24-05-2022 TBKL của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
273/TB-UBND 20-05-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định CS hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn
272/TB-UBND 19-05-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
242/TB-UBND 06-05-2022 KL của đồng chí Dương Xuân Huyên, PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng GV và CBQL cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới
237/TB-UBND 02-05-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) (Ngày 27 tháng 4 năm 2022)
235/TB-UBND 29-04-2022 Thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung Báo cáo số 14/BC-SLĐTBXH ngày 24/3/2022 kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phương án xử lý hồ sơ hưởng chế độ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học
232/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc giảm tiền thuê tài sản tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021
210/TB-UBND 19-04-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 1) (Ngày 14 tháng 4 năm 2022)
206/TB-UBND 18-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
200/TB-UBND 14-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa -Lạng Sơn 2022
172/TB-UBND 05-04-2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
165/TB-UBND 29-03-2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
162/TB-UBND 28-03-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
152/TB-UBND 25-03-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2022 (Ngày 18 tháng 3 năm 2022)
142./TB-UBND 21-03-2022 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn Phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn
147/TB-UBND 21-03-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi
146/TB-UBND 21-03-2022 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Lạng Sơn
89/TB-UBND 18-02-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc
653/TB-UBND 10-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 08 tháng 11 năm 2021)
652/TB-UBND 10-11-2021 TB KL của Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 02/11/2021 xem xét QĐ quy định xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
507/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kt luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
476/TB-UBND 25-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 8 năm 2021)
421/TB-UBND 02-08-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 (ngày 28, 29 tháng 7 năm 2021)
418/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
377/TB-UBND 14-07-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/7/2021 về việc xem xét dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
355/TB-UBND 01-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
346/TB-UBND 27-06-2021 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 3) (ngày 23 tháng 6 năm 2021)
336/TB-UBND 23-06-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
326/TB-UBND 18-06-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dụ
323/TB-UBND 17-06-2021 Thông bao kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
270/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 20 tháng 5 năm 2021)
227/TB-UBND 07-05-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
223/TB-UBND 05-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2) (ngày 29 tháng 4 năm 2021)
220/TB-UBND 04-05-2021 THông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025
218/TB-UBND 28-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 26 tháng 4 năm 2021)
36/TB-UBND 19-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về phương án đề xuất bố trí cụm công trình nghệ thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10
14/TB-UBND 12-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
660/TB-UBND 04-12-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (ngày 24 tháng 11 năm 2020)
560/TB-UBND 15-10-2020 Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020
559/TB-UBND 14-10-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020(ngày 09 tháng 10 năm 2020)
558/TB-UBND 13-10-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05 tháng 10 năm 2020)
528/TB-UBND 30-09-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 28 tháng 9 năm 2020)
524/TB-UBND 28-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (ngày 23 tháng 9 năm 2020)
473/TB-UBND 04-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
452/TB-UBND 24-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG XD NNM 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
428/TB-UBND 13-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
413/TB-UBND 07-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
406/TB-UBND 04-08-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020
369/TB-UBND 16-07-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
340/TB-UBND 27-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 23/6/2020.
338/CV-UBND 25-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 kỳ 2
332/TB-UBND 23-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
325/TB-UBND 19-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 15 tháng 6 năm 2020)
310/TB-UBND 10-06-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
293/TB-UBND 02-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 (ngày 27/5/2020)
289/TB-UBND 01-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 25 tháng 5 năm 2020)
275/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển TP Lạng Sơn đến năm 2020
276/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 5 năm 2020)
271/TB-UBND 20-05-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã
220/TB-UBND 15-04-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 13 tháng 4 năm 2020)
217/TB-UBND 14-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.