Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
653/TB-UBND 10-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 08 tháng 11 năm 2021)
652/TB-UBND 10-11-2021 TB KL của Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 02/11/2021 xem xét QĐ quy định xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
507/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kt luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
476/TB-UBND 25-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 8 năm 2021)
421/TB-UBND 02-08-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 (ngày 28, 29 tháng 7 năm 2021)
418/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
377/TB-UBND 14-07-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/7/2021 về việc xem xét dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
355/TB-UBND 01-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
346/TB-UBND 27-06-2021 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 3) (ngày 23 tháng 6 năm 2021)
336/TB-UBND 23-06-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
326/TB-UBND 18-06-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dụ
323/TB-UBND 17-06-2021 Thông bao kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
270/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 20 tháng 5 năm 2021)
227/TB-UBND 07-05-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
223/TB-UBND 05-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2) (ngày 29 tháng 4 năm 2021)
220/TB-UBND 04-05-2021 THông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025
218/TB-UBND 28-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 26 tháng 4 năm 2021)
36/TB-UBND 19-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về phương án đề xuất bố trí cụm công trình nghệ thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10
14/TB-UBND 12-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
660/TB-UBND 04-12-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (ngày 24 tháng 11 năm 2020)
560/TB-UBND 15-10-2020 Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020
559/TB-UBND 14-10-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020(ngày 09 tháng 10 năm 2020)
558/TB-UBND 13-10-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05 tháng 10 năm 2020)
528/TB-UBND 30-09-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 28 tháng 9 năm 2020)
524/TB-UBND 28-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (ngày 23 tháng 9 năm 2020)
473/TB-UBND 04-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
452/TB-UBND 24-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG XD NNM 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
428/TB-UBND 13-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
413/TB-UBND 07-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
406/TB-UBND 04-08-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020
369/TB-UBND 16-07-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
340/TB-UBND 27-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 23/6/2020.
338/CV-UBND 25-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 kỳ 2
332/TB-UBND 23-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
325/TB-UBND 19-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 15 tháng 6 năm 2020)
310/TB-UBND 10-06-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
293/TB-UBND 02-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 (ngày 27/5/2020)
289/TB-UBND 01-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 25 tháng 5 năm 2020)
275/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển TP Lạng Sơn đến năm 2020
276/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 5 năm 2020)
271/TB-UBND 20-05-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã
220/TB-UBND 15-04-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 13 tháng 4 năm 2020)
217/TB-UBND 14-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.
217/TB-UBND 14-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.
213/TB-UBND 10-04-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, giải quyết vướng mắc về đất tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn của Công ty TNHH Thành Long
205/TB-UBND 06-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30/3/2020 về xem xét kế hoạch rà soát phương tiện vận tải và đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
178/TB-UBND 26-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 3 năm 2020)
175/TB-UBND 25-03-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/3/2020 về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn
165/TB-UBND 24-03-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020
163/TB-UBND 23-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 16 tháng 3 năm 2020)
146/TB-UBND 14-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 09 tháng 3 năm 2020)
142/TB-UBND 10-03-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 04/3/2020
137/TB-UBND 09-03-2020 Kết luận của đ/c Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, DL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
125/TB-UBND 03-03-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 về xem xét nội dung Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
120/TB-UBND 02-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 24 tháng 02 năm 2020)
96/TB-UBND 19-02-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020
84/TB-UBND 17-02-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; dự thảo Quy chế quản lý văn bản điện tử và Quy c
86/TB-UBND 17-02-2020 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
77/TB-UBND 14-02-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
24/TB-UBND 13-01-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
724 /TB-UBND 20-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/12/2019 xem xét về phương án quy hoạch chi tiết các Khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
706 /TB-UBND 12-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
702 /TB-UBND 05-12-2019 Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
685 /TB-UBND 25-11-2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 11 năm 2019)
682 /TB-UBND 22-11-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 19/11/2019)
661 /TB-UBND 14-11-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (ngày 11/11/2019)
657 /TB-UBND 12-11-2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 04 tháng 11 năm 2019)
625 /TB-UBND 24-10-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 21 tháng 10 năm 2019)
621 /TB-UBND 22-10-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (ngày 17/10/2018)
615 /TB-UBND 18-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019
593 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đ/c Phạm Ngọc Thưởng, CT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua `Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới` giai đoạn 2010-2020
596 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét nội dung đề nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến việc triển khai Đề án sử dụng tài sản công của TT Huấn luyện và thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa
592 /TB-UBND 10-10-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 07 tháng 10 năm 2019)
588 /TB-UBND 08-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
582 /TB-UBND 04-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 9/2019)
553 /TB-UBND 19-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
554 /TB-UBND 19-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
518 /TB-UBND 06-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ ở huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn
519 /TB-UBND 06-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên
517 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
515 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 03 tháng 9 năm 2019)
482 /TB-UBND 26-08-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 (ngày 23/8/2018)
480 /TB-UBND 24-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Khóa XI về `Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội`trên địa bàn tỉnh
475 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 12 tháng 8 năm 2019)
473 /TB-UBND 16-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019
467 /TB-UBND 15-08-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 (ngày 13 tháng 8 năm 2019)
462 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao
460 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực
459 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về giải pháp tổ chức giao thông trên đường Hùng Vương (đoạn qua trước cổng UBND tỉnh)
449 /TB-UBND 07-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn
446 /TB-UBND 06-08-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05 tháng 8 năm 2019)
808 /TB-UBND 05-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 8 năm 2019)
439 /TB-UBND 05-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
434 /TB-UBND 01-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
430 /TB-UBND 31-07-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn
426 /TB-UBND 31-07-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 29 tháng 7 năm 2019)
425 /TB-UBND 30-07-2019 hông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 29/7/2019 về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
416 /TB-UBND 29-07-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 (ngày 24/7/2019)
394 /TB-UBND 18-07-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
361 /TB-UBND 27-06-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/6/2019 về xem xét Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035