Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2433/QĐ-UBND 03-10-2023 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trung Kiên do bị ảnh hưởng Dự án: Tu bổ di tích đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2302-2314/QĐ-UBND 22-09-2023 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đợt 21-13 hộ)
1841/QĐ-UBND 02-08-2023 Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Phan Văn Giới do bị thu hồi đất để thực hiện Dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1631/QĐ-UBND 11-07-2023 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nông Thị Minh Huệ - đất tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
1365/QĐ-UBND 05-06-2023 Quyết định thu hồi đất (bổ sung) của hộ ông Đinh Văn Báo DA: Trụ sở làm việc Công an tỉnh
1284-1285/QĐ-UBND 26-05-2023 Quyết định thu hồi đất 02 hộ (Đinh văn Lim + Đinh Văn Tương) DA: Trụ sở làm việc Công an tỉnh
1092-1139/QĐ-UBND;1253-1256/UBND-TNMT 15-05-2023 Quyết định thu hồi đất và công văn điều chỉnh Thông báo thu hồi đất của các hộ để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh
512-515/QĐ-UBND 17-03-2023 Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ (Đặng Thị Hoà, Hà Thị Sơn, Cao Sỹ Dũng, Nguyễn Thị Lợi) DA: Trường mầm non Hoa Sữa
94-98/QĐ-UBND 17-01-2023 Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ (Trình A Ve + Trình A Đô + Trình A Khê + Phạm Công Sáng) tại dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại
3373-3374/QĐ-UBND 23-12-2022 Quyết định giao đất tái định cư cho ông Trần Công Thiết và bà Trần Thu Thắm tại DA: Khu A - Tái định cư I Mai Pha
2417-2418/QĐ-UBND 20-09-2022 Quyết định thu hồi đất DA: Trạm y tế P. Tam Thanh (Trần Thu Thắm + Trần Công Thiết)
2315/QĐ-UBND 14-09-2022 Quyết định giao đất TĐC cho hộ bà La Thị Uyên - trú tại số 02 đường Ngô Thì Sỹ, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn (DA: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh)
2046/QĐ-UBND 15-08-2022 Quyết định giao đất TĐC cho ông nguyễn Văn Phương DA: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại
2024-2028/QĐ-UBND 11-08-2022 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1437/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định thu hồi đất hộ ông Trần Lệnh Cản DA: Trạm y tế P. Tam Thanh
1396/QĐ-UBND 16-06-2022 Quyết định thu hồi đất của ông Vi Lê Thành và bà Nguyễn Thị Khánh P. Tam Thanh
1398/QĐ-UBND 16-06-2022 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị An do bị ảnh hưởng Dự án: Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn
1360/QĐ-UBND 07-06-2022 Quyết định thu hồi đất (Đinh văn Tường + Hoàng Thị Thơm) DA: Trụ sở làm việc Công an tỉnh
1309-1310/QĐ-UBND 02-06-2022 Quyết định thu hồi đất đối với 02 tổ chức bị ảnh hưởng dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
1224-1234/QĐ-UBND 26-05-2022 Quyết định Về việc đề nghị hủy Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư và ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1208/QĐ-UBND 23-05-2022 Quyết định giao đất TĐC - Nguyễn Văn Phương - Khối 2 Vĩnh Trại
1132/QĐ-UBND 17-05-2022 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH-05504 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 18/9/2018 cho ông Vi Nghiệp Khuya và bà Hoàng Thị Dim, đất tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1122/QĐ-UBND 13-05-2022 Quyết định Về việc đề nghị hồi đất cho các hộ bị ảnh hưởng dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Quang Thụy, Hoàng Quang Thuần)
1124-1125/QĐ-UBND 13-05-2022 Quyết định thu hồi đất 02 hộ bị ảnh hưởng dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (Huyên, Duyệt)
1102-1105/QĐ-UBND 12-05-2022 Quyết định hủy Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư hộ ông Phạm Kim Loan và Quyết định giao đất tái định cư cho 02 hộ dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1098-1099/QĐ-UBND 12-05-2022 Quyết định Về việc đề nghị hủy Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư và Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Độ bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1028-1030/QĐ-UBND 05-05-2022 Quyết định thu hồi đất DA: Trụ sở làm việc Công an tỉnh (Lộc+Nhớ+Tú)
963/QĐ-UBND 27-04-2022 Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Hoàng Thị Minh sử dụng đất tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
884-889/QĐ-UBND 18-04-2022 Quyết định giao đất tái định cư và Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (đợt 9)
811-812/QĐ-UBND 13-04-2022 Quyết định Về việc đề nghị giao (chỉ định) đất tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (Độ, Nghị)
830-841/QĐ-UBND 13-04-2022 Quyết định giao đất tái định cư và Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
443/QĐ-UBND 02-03-2022 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Bích Hợp tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
344-356/QĐ-UBND 23-02-2022 Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đợt 19 - 13 hộ)
121/QĐ-UBND 20-01-2022 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho bà Hoàng Thị Thơm và ông Triệu Văn Hải do bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
4756-4757/QĐ-UBND 20-12-2021 Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư 02 hộ gia đình dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
4668-4672/QĐ-UBND 15-12-2021 Quyết định giao và giao (chỉ định) đất tái định cư đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
4446-4447/QĐ-UBND 03-12-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
4309-4313/QĐ-UBND 25-11-2021 Quyết định thu hồi đất DA; Trụ sở làm việc Công an tỉnh (05 hộ) đợt 17+18
4043-4054/QĐ-UBND 29-10-2021 Quyết định thu hồi đất DA: xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đợt 17+18)
4023/QĐ-UBND 28-10-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Cừ do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
3957-3959/QĐ-UBND 22-10-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư tại Khu A- Tái định cư I Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Trường, Hiếu, Thức)
3723-3726/QĐ-UBND 01-10-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
3578-3590/QĐ-UBND 27-09-2021 Quyết định thu hồi đất DA: XD Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đợt 16)
2319-2324/QĐ-UBND 13-08-2021 Quyết định giao đất Tái định cư 03 hộ dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và 03 hộ dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1788/QĐ-UBND 07-07-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Chu Thị Tuyết do bị ảnh hưởng Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
1731/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trịnh Thị Dền, đất tại khu tái định cư số 2, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
1648-1649/QĐ-UBND 24-06-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (Hứa Viết Voòng, Trần Văn Oánh)
1543/QĐ-UBND 15-06-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho bà Lương Thị Lò tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1303/QĐ-UBND 26-05-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Vụ do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
2989-2990/QĐ-UBND 04-12-2020 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại dự án Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2865/QĐ-UBND 23-11-2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thanh Huê tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Khoan3, Điều 118, Luật Đất đai 2013)
2710-2713/QĐ-UBND 02-11-2020 QĐ giao đất TĐC 04 hộ GĐ dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn
2138-2141/QĐ-UBND 28-08-2020 Quyết định giao tái định cư đối với 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Trần Văn Thắng, Nông Thị Trường Xuân, Hoàng Văn Kiến, Hoàng Mạnh Tú)
1955-1976/QĐ-UBND 18-08-2020 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1790/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Văn Thành bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (đất nông nghiệp)
1760/QĐ-UBND 05-08-2020 Quyết định giao đất cho ông Hoàng Văn Thiệu (đại diện hộ ông Hoàng Văn Cắm- ông Cắm đã chết) bị ảnh hưởng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha (đất nông nghiệp)
1594/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ ông Hà Văn Viên tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1425-1437/QĐ-UBND 08-07-2020 QĐ giao đất TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (10 hộ/ 13 QĐ)
909/UBND 21-05-2020 QĐ giao đất TĐC hộ ông Lý Mạnh Tường, dự án: Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
596/QĐ-UBND 31-03-2020 QĐ giao đất cho bà Liễu Thị Hồng (đại diện hộ ông Phan Kiến Minh - đã chết) tại khu A-TĐC I Mai Pha
4446 /QĐ-UBND 04-12-2019 Quyết định giao đất cho bà Ngô Thanh Mai tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Khoản 3, ĐIều 118 Luật đất đai năm 2013)
4357 /QĐ-UBND 27-11-2019 Về việc giao đất tái định cư cho ông Hoàng Văn Sung và bà Hứa Thị Thoạn trú tại ngõ 1 đường Nguyễn Văn Ninh, khối 3, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
4252 /QĐ-UBND 20-11-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho bà Chu Thị Oanh (ngưòi nhận di sản thừa kế của hộ ông Chu Văn Khánh) ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
4213 /QĐ-UBND 12-11-2019 Về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
4189 /QĐ-UBND 11-11-2019 QĐ giao đất TĐC 02 hộ gia đình dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (bà Hoàng Thị Khàng; ông Hà Như Vũ)
06/GP-UBND 01-11-2019 Giấy phép kinh doanh Karaoke so 06 (Nguyễn Văn Long)
3977 /QĐ-UBND 17-10-2019 Quyết định giao đất tái định cư đối với hộ bà Thìn Thị Bình tại dự án: Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
2809/QĐ-UBND 09-07-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 04 hộ gia đình/9 ô đất tại Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha
2750/QĐ-UBND 04-07-2019 QĐ giao đất TĐC đối với 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Đầu tư xây dựng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (địa phận huyện Cao Lộc)
1360/QD-UBND 17-04-2019 QĐ giao đất TĐC cho 09 hộ GĐ, CN bị ảnh hưởng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng, TPLS - GĐ2 và dự án: Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
942 /QĐ-UBND 21-03-2019 Quyết định giao đất tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố đối với 07 hộ gia đình
838 /QD-UBND 18-03-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 19 hộ gia đình được giao 24 ô đất tái định cư tại dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha thành phố Lạng Sơn
677/QD-UBND 12-03-2019 Về việc giao đất tái định cư cho 10 hộ tại Dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (12QĐ)
591/QĐ-UBND 01-03-2019 Về việc giao đất tái định cư cho 09 hộ/ 11 QĐ tại Khu TĐC dân cư Nam TP bà Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Sông Thương, Hoàng Thị Hiền và ông Hoàng Văn Son, Đoàn Thị Xuyến, Đinh Quốc Văn, Đặng Xuân Quang, Đinh Văn Báo, Trần Văn Học, Trần Thị M
579/QĐ-UBND 28-02-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho ông Nông Trung Hiếu (tách từ hộ bà Ma Thị Thuý) bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư nam thành phố
301 /QĐ-UBND 19-02-2019 Quyết định giao đất tái định cư cho 02 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư nam thành phố và dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha (Chu Thị Phượng; Nông Văn Hòa)
282 /QĐ-UBND 01-02-2019 Quyết định về việc giao đất, có thu tiền sử dụng đất cho bà Lương Thị Thu, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đất phường Chi Lăng)
264 /QĐ-UBND 31-01-2019 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho 03 hộ tại Khu TĐC dân cư Nam TP (Vũ Thị Hòa, Hoàng Kim Thúy (Hoàng Thị Kim Thúy),
240 /QĐ-UBND 30-01-2019 Quyết định về việc giao đất, thu tiền sử dụng đất cho 03 hộ gia đình (ta luy âm tại xã Mai Pha cho các hộ gđ, cn (Nghiêm Đình Quang, Nông Văn Quy, Nguyễn Thị Hường)
243 /QĐ-UBND 30-01-2019 Quyết định Về việc giao đất, có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu Hương, hộ khẩu thường trú tại số 30/1, đường Nguyễn Thái Học, khối Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng (Giao đất ta luy đường Bà Triệu)
172/QĐ-UBND 24-01-2019 Quyết định Về việc thu hồi đất đối với các hộ để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Đợt 1 - địa phận xã Hoàng Đồng) (24 hộ xã Hoàng Đồng)
166 /QD- UBND 22-01-2019 Quyết định thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh đợt 6
160 /QĐ-UBND 21-01-2019 Quyết định v/v giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Kim bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
90 /QD-UBND 15-01-2019 Quyết định giao đất cho 13 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố và dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha (14 QĐ)
80 /QĐ-UBND 14-01-2019 Quyết định giao đất TĐC các hộ gia đình bị ảnh hưởng Dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng, TPLS - GĐ2 (Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thùy Linh) và Dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TPLS (Vi Thị Pen, Dương Văn Hoàng)
6321 /QĐ-UBND 28-12-2018 Quyết định về việc giao đất, thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Xuân Bắc, hộ khẩu thường trú tại khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn