Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1153/UBND-QLĐT 25-05-2022 Về việc trả lời đơn của ông Lê Quốc Tuấn và bà Hoàng Thị Nhung, trú tại ngõ 4B, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
1096/UBND-TNMT 19-05-2022 Về việc trả lời đơn của ông Phạm Văn Vượng (chồng bà Chu Thị Liên), dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1065/UBND-PTQĐ 17-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Văn Vinh bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1052/UBND-PTQĐ 16-05-2022 V/v Trả lời đơn hộ bà Lê Thị Nga dự án Công an tỉnh
1045/UBND-QLĐT 13-05-2022 Về việc kiểm tra đơn của ông Nông Văn Rằng và Nông Văn Quốc
1024/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Nông Văn Hùng bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1026/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v Trả lởi đơn của hộ ông Đào Huy Giáp DA Trụ sở làm việc Công an tỉnh
1027/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Dương Minh Hải DA Trụ sở làm việc Công an Tỉnh
958/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bả Nguyễn Thị Ảnh bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
954/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Mai Xuân Long bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
952/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Văn Bẩy bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
957/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Yến Anh bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
955/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thị Duyến dự án Khu đô thị mới Mai Pha
953/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Anh Tú bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
36/PTP 29-04-2022 V/v trả lời công dân về hồ sơ đề nghị cải chính hộ tịch (ông Lưu Đăng Thơ)
917/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Hoàng Thị Yến Anh ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Bến bắc
905/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v trả lời đơn ông Đinh Văn Đức bị ảnh hưởng dự án Công an tỉnh Lạng Sơn
917/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Hoàng Thị Yến Anh ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Bến bắc
880/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v trả lời đơn của hộ ông Đinh Văn Uyên bị ảnh hưởng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
883/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Đinh Mạnh Tuấn bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha
884/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Quyên bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
864/UBND-PTQĐ 22-04-2022 Về việc trả lời đơn của ông Đỗ Văn Thành
832/UBND-PTQĐ 20-04-2022 V/v trả lời đơn ông Lương Văn Tân thôn Co Măn, xã Mai Pha bị ảnh hưởng dự án: Trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn
845/UBND-PTQĐ 20-04-2022 V/v trả lời đơn đề nghị của Ông Âu Văn Nhức
831/UBND-PTQĐ 20-04-2022 V/v Trả lời đơn hộ Phan Thanh Nghĩa dự án Công an tỉnh
509/UBND-TNMT 16-04-2022 V/v trả lời đơn của bà Vy Thị Dung (Miên)
771/UBND-PTQĐ 14-04-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Độ dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
770/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Cố Văn Chi (Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng)
774/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Ba Văn Chương (DA Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng)
737/UBND-PTQĐ 08-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Lục Quỳnh Trân ảnh hưởng dự án: Hạ tầng khu dân cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại (Khu Ao Cạn - Bãi Than)
690/UBND-PTQĐ 04-04-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Bế Văn Dũng - dự án Phú Lộc 2 và đường trục chính 37m
661/UBND-PTQĐ 01-04-2022 Trả lời đơn hộ ông Lương Văn Biên
660/UBND-PTQĐ 01-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Nguyễn Phương Liên (đại diện cho Trình Thị Én, Trình Văn Hạnh, Trình Thị Phong, Trình Thị Hường) - dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I
537/QĐ-UBND 28-03-2022 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Hiệu, trú tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần hai)
521/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Bích Hạnh, trú tại nhà số 2, ngõ 180, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần hai)
582/UBND-PTQĐ 23-03-2022 V/v Trả lời đơn ông Quan Hữu Thi ảnh hưởng dự án: Hạ tầng khu dân cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại (Khu Ao Cạn - Bãi Than)
550/UBND-PTQĐ 21-03-2022 V/v Trả lời đơn của hộ Lương Văn Bộ Dự án Công an Tỉnh
512/UBND-PTQĐ 17-03-2022 V/v Trả lời đơn bà Triệu Thị Bích ảnh hưởng dự án: Tiểu khu tái định cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại
535/QĐ-UBND 16-03-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hà Văn Cựt (Hà Công SLáo) đất tại xã Hoàng Đồng
508/UBND-TNMT 16-03-2022 V/v trả lời đơn của bà Hoàng Minh Hằng
507/UBND-PTQĐ 16-03-2022 V/v trả lời đơn của công dân (Ông Trình Viết Khảo, ông Hoàng Văn Tình, bà Hà Thị Bích, ông Dương Quang Minh) ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông kỳ cùng
526/QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Đỗ Đình Duy (lần đầu)
523/QĐ-UBND 15-03-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Nhiệm - DA Khu đô thị mới Mai Pha (lần đầu)
481/UBND-PTQĐ 15-03-2022 V/v trả lời đơn ông Nông Sơn Hà dự án Công trình Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn
517/QĐ-UBND 14-03-2022 Quyết định gia hạn giải quyết khiếu nại của ông Lý Văn Hải và bà Nông Thị Thanh
518/QĐ-UBND 14-03-2022 Quyết định về việc gia hạn giải quyết khiếu nại của ông Cố Văn Chi bà Lương Thị Thắm
413/QĐ-UBND 11-03-2022 Quyết định Về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Đinh Thanh Giang, trú tại số nhà 03, đường 17/10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (lần hai)
446/UBND-PTQĐ 10-03-2022 V/v Trả lời đơn bà Nguyễn Thị Phương Hoa ảnh hưởng dự án: Hạ tầng khu dân cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại (Khu Ao Cạn - Bãi Than)
441/UBND-PTQĐ 09-03-2022 V/v trả lời đơn hộ ông Vy Văn Dương bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
378/QĐ-UBND 03-03-2022 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Bích Hợp, trú tại nhà số 27 (nay là số 59), đường Ngô Quyền, khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (Lần hai)
448/QĐ-UBND 03-03-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Đặng Văn thọ (lần đầu)
349/QĐ-UBND 25-02-2022 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Bột và bà Phạm Thị Hạnh, trú tại thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần hai)
271/QĐ-UBND 15-02-2022 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Đô trú tại nhà số 202, đường Ngô Quyền, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Lần đầu)
196/QĐ-UBND 27-01-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Bích Hợp (KN QĐ cưỡng chế thu hồi đất) - DA Khu đô thị Phú Lộc (lần đầu)
17/QĐ-UBND 04-01-2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Pính, trú tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần hai)
4436/QĐ-UBND 02-12-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Trần Văn Hiếu, Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (Lần đầu)
4435/QĐ-UBND 02-12-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Bế Thị Xa Dự án hạ tầng khu dân cư Khối 8 Đông Kinh (Lần đầu)
4203/QĐ-UBND 16-11-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Hiệu, bà Nguyễn Thị Biện, DA ĐTXD công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh (Lần đầu)
4013/QĐ-UBND 27-10-2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Bích Hạnh. Địa chỉ số nhà 02A, ngõ 180, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Lần đầu)
3768/QĐ-UBND 08-10-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Đình Bột, vợ là Phạm Thị Hạnh (Lần đầu)
2685/QĐ-UBND 11-09-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Bích Hợp (lần đầu)
1772/QĐ-UBND 06-09-2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay),trú tại nhà số 3, ngõ 8(232), đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2441/QĐ-UBND 23-08-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Ngân Sơn (lần 1)
1788/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) Nguyễn Các Tuấn - Dự án Đầu cầu Kỳ cùng