Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3231/UBND-PTQĐ 08-12-2022 V/v trả lời đơn của một số hộ gia đình tại thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, bị ảnh hưởng dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn
3266/QĐ-UBND 07-12-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết (Dự án tu bổ di tích đền Tả Phủ)
3265/QĐ-UBND 07-12-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Đình Bắc và ông Nguyễn Đình Bách (Dự án Điều chỉnh mở rộng KĐT Nam Hoàng Đồng I)
3267/QĐ-UBND 07-12-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Gioòng (ĐA Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I)
3243/QĐ-UBND 05-12-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Còi (dự án Mở rộng Nam Hoàng Đồng 1)
3079/UBND-PTQĐ 23-11-2022 V/v Trả lời đơn ông Nông Văn Kim
3073/UBND-PTQĐ 22-11-2022 V/v trả lời đơn ông Đinh Văn Báo DA Công an tỉnh
2840/QĐ-UBND 31-10-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Lương Thị Quỳnh (DA Công an tỉnh)
2627/UBND-QLĐT 14-10-2022 Trả lời đơn ông Lý Văn Chiến
2606/UBND-QLĐT 06-10-2022 V/v trả lời đơn của bà Đoàn Thị Biên
2458/QĐ-UBND 26-09-2022 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Hồ Nam
2372/UBND-TNMT 13-09-2022 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Thưởng
2373/UBND-PTQĐ 13-09-2022 V/v Trả lời đơn của hộ bà Nông Thị Bồng DA Công an Tỉnh
2360/UBND-TNMT 12-09-2022 V/v trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Toán
2327/UBND-PTQĐ 07-09-2022 V/v trả lời ông Nguyễn Mạnh Tiến dự án Đền tả phủ
2312/UBND-PTQĐ 06-09-2022 V/v trả lời ông Nguyễn Đình Slin - dự án điều chỉnh, mở rộng Nam Hoàng đồng 1
2313/UBND-PTQĐ 06-09-2022 V/v Trả lời đơn ông Lương Văn Định (Lương Duy Định)
2307/UBND-PTQĐ 05-09-2022 V/v Trả lời đơn ông Nguyễn Đạt Đô ảnh hưởng dự án: Tiểu khu tái định cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại
2303/UBND-PTQĐ 05-09-2022 V/v trả lời đơn ông Nguyễn Đình Kháy
2301/UBND-PTQĐ 05-09-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị hộ ông Hoàng Văn Đàm dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu
2306/UBND-TNMT 05-09-2022 V/v trả lời đơn của ông Hoàng Văn Thanh (DA khu đô thị Phú Lộc II)
2302/UBND-PTQĐ 05-09-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của hộ ông Chu Viết Việt dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam NĐC
2300/UBND-PTQĐ 05-09-2022 V/v trả lời đơn bà Ngô Thị Độ ông Lành Văn Eng - dự án điều chỉnh, mở rộng khu đô thị nam hoàng đồng 1
2268/UBND-PTQĐ 30-08-2022 V/v trả lời đơn ông Dũng DA đền Tả Phủ
718a/BC-UBND 30-08-2022 Báo cáo về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của một số hộ dân tại khu tái định cư tập trung khối 2, đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh
2204/UBND-PTQĐ 25-08-2022 V/v Trả lời đơn bà Chu Thị Phương dự án KĐT mới Bến Bắc
2200/UBND-TNMT 25-08-2022 V/v trả lời đơn của ông Vũ Công Chính (DA cầu Kỳ Cùng)
2159/UBND-PTQĐ 23-08-2022 V/v trả lời đơn ông Nguyễn Trọng Sơn - dự án điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I
2148/UBND-QLĐT 22-08-2022 V/v trả lời đơn của bà Nông Thị Thu Thùy
2081/UBND-PTQĐ 16-08-2022 V/v trả lời đơn bà Viên Thúy Huyền - dự án điều chỉnh mở rộng nam hoàng đồng 1
2080/UBND-PTQĐ 16-08-2022 V/v trả lời đơn ông Đinh Minh Phương dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
2082/UBND-PTQĐ 16-08-2022 V/v Trả lời đơn bà Đỗ Thị Hồng ảnh hưởng dự án: Hạ tầng khu dân cư khối 9 ,phường Vĩnh Trại (Khu Ao Cạn - Bãi Than)
2083/UBND-PTQĐ 16-08-2022 V/v trả lời đơn hộ ông Trần Văn Kính dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
2049/UBND-TNMT 12-08-2022 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Khang và bà Tô Thị Biển
2050/UBND-PTQĐ 12-08-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Gioòng bị ảnh hưởng dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng
2048/UBND-PTQĐ 12-08-2022 V/v trả lời đơn đề nghị của Bà Tô Thị Thanh - dự án điều chỉnh mở rộng khu đô thị nam Hoàng đồng I
2036/UBND-PTQĐ 11-08-2022 V/v trả lời đơn Viên Thanh Quản - dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1
2035/UBND-PTQĐ 11-08-2022 V/v trả lời đơn bà Đinh Thị Yên - dự án điều chỉnh mở rộng khu đô thị nam hoàng đồng 1
2034/UBND-PTQĐ 11-08-2022 V/v trả lời đơn ông Viên Thanh Toàn - dự án điều chỉnh mở rộng Nam Hoàng đồng 1
2019/UBND-PTQĐ 10-08-2022 V/v Trả lời đơn ông Hoàng Văn Nho Dự án: Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn.
1767/UBND-TNMT 18-07-2022 V/v xem xét kiến nghị của ông Hà Minh Hiếu (dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng)
1729/UBND-PTQĐ 14-07-2022 V/v trả lời đơn bà Nguyễn Thị Hải bị ảnh hưởng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)
1716/UBND-PTQĐ 13-07-2022 V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Lã Xuân Hiếu bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai pha
1727/UBND-PTQĐ 13-07-2022 V/v Trả lời đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Hương bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1718/UBND-PTQĐ 13-07-2022 V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Trần Duy Hải bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1717/UBND-PTQĐ 13-07-2022 Về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Dung bị ảnh hưởng dự án khu đô thị mới Mai Pha
1723/UBND-PTQĐ 13-07-2022 V/v trả lời đơn Ông Nguyễn Tiến Khoa bị ảnh hưởng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)
1692/UBND-PTQĐ 11-07-2022 V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Đinh Văn Lập - dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1688/UBND-TNMT 11-07-2022 V/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thanh Huyền
1691/UBND-PTQĐ 11-07-2022 V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Lương Quang Duyệt bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1623/UBND-PTQĐ 04-07-2022 V/v trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của các hộ dân thuộc khối 1+2, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn
1579/UBND-PTQĐ 29-06-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Dương Quảng Đại dự án: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh
1452/QĐ-UBND 23-06-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận (lần đầu)
1500/UBND-PTQĐ 21-06-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Nguyễn Hồ Nam dự án: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn
1402/QĐ-UBND 17-06-2022 Quyết định giải quyết khiếu nại Đoàn Văn Sáng
1455/UBND-TNMT 16-06-2022 V/v trả lời kiến nghị của bà Phùng Thị Sông
1445/UBND-PTQĐ 15-06-2022 V/v trả lời đơn của bà Lương Thị Quỳnh ( Đại diện hộ ông Lương Văn Đán) dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
1412/UBND-PTQĐ 14-06-2022 V/v Trả lời đơn hộ Nông Văn Dương DA Công an Tỉnh
1413/UBND-PTQĐ 14-06-2022 V/v Trả lời đơn ông Nông Xuân Thắng và bà Hoàng Thị Nâng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1409/UBND-PTQĐ 14-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Hải bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1401/UBND-PTQĐ 14-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Cừu bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1390/UBND-PTQĐ 13-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Nhàn bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1398/UBND-PTQĐ 13-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Lộc Văn Quế bị ảnh hưởng dự án khu đô thị mới Mai Pha
1383/UBND-PTQĐ 10-06-2022 Trả lời đơn Hoàng Quang Thụy DA Công an tỉnh
1382/UBND-PTQĐ 10-06-2022 Trả lời đơn hộ ông Lương Văn Lạng DA Công an Tỉnh
1277/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Vi Thị Mai Thanh - dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1265/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Viên Thanh Hương - dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1264/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Lộc Thị Lơ bị ảnh hưởng dự án khu đô thị mới Mai Pha
1268/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Ngô A Mai bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1269/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Hà Duy Hưng bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1275/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Đoàn Trung Hiếu và bà Cao Kim Dung bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1278/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Lưu bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1276/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Trường bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1270/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v trả lời đơn ông Đinh Quốc Thành - dự án mở rộng nam hoàng đồng I
1266/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Đông dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1280/UBND-PTQĐ 06-06-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Mỹ (đại diện cho hộ Nguyễn Thị Thanh Quyên, Mai Xuân Long, Nguyễn Anh Tú) bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1248/UBND-PTQĐ 03-06-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Lê Văn Quyết DA Công an tỉnh
1255/UBND-PTQĐ 03-06-2022 V/v trả lời đơn đề nghị của ông Nông Văn Kim
1240/UBND-PTQĐ 02-06-2022 V/v trả lời đơn bà Vy Thị Anh - dự án điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng đồng I
1153/UBND-QLĐT 25-05-2022 Về việc trả lời đơn của ông Lê Quốc Tuấn và bà Hoàng Thị Nhung, trú tại ngõ 4B, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
1096/UBND-TNMT 19-05-2022 Về việc trả lời đơn của ông Phạm Văn Vượng (chồng bà Chu Thị Liên), dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1065/UBND-PTQĐ 17-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Văn Vinh bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1052/UBND-PTQĐ 16-05-2022 V/v Trả lời đơn hộ bà Lê Thị Nga dự án Công an tỉnh
1045/UBND-QLĐT 13-05-2022 Về việc kiểm tra đơn của ông Nông Văn Rằng và Nông Văn Quốc
1027/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v Trả lời đơn hộ ông Dương Minh Hải DA Trụ sở làm việc Công an Tỉnh
1024/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Nông Văn Hùng bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
1026/UBND-PTQĐ 12-05-2022 V/v Trả lởi đơn của hộ ông Đào Huy Giáp DA Trụ sở làm việc Công an tỉnh
955/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thị Duyến dự án Khu đô thị mới Mai Pha
953/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Anh Tú bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
958/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bả Nguyễn Thị Ảnh bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
954/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Mai Xuân Long bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
952/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Văn Bẩy bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
957/UBND-PTQĐ 04-05-2022 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Yến Anh bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha
36/PTP 29-04-2022 V/v trả lời công dân về hồ sơ đề nghị cải chính hộ tịch (ông Lưu Đăng Thơ)
905/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v trả lời đơn ông Đinh Văn Đức bị ảnh hưởng dự án Công an tỉnh Lạng Sơn
917/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Hoàng Thị Yến Anh ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Bến bắc
917/UBND-PTQĐ 28-04-2022 V/v Trả lời đơn bà Hoàng Thị Yến Anh ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Bến bắc
880/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v trả lời đơn của hộ ông Đinh Văn Uyên bị ảnh hưởng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
883/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của ông Đinh Mạnh Tuấn bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai Pha
884/UBND-PTQĐ 25-04-2022 V/v Trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Quyên bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha