Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
113/QĐ-XPHC 14-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lộc Văn Ngợi - Hoàng Đồng
108/QĐ-XPHC 13-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lý Viết Hải - Hoàng Đồng
107/QĐ-XPHC 13-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Tuyên - Hoàng Đồng
106/QĐ-XPHC 11-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Bút - Tam Thanh
105/QĐ-XPHC 06-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Mạnh Hưng - Hoàng Đồng
93/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Trần Trọng Duy
97-102/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Khổng Minh Quế - Lộc Thanh Tùng - Nguyễn Hữu Thành - Nguyễn Trần Sơn - Phạm Hữu Văn - Trần Quốc Hội
104/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thùy Dương - Hoàng Đồng
94/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ông Đặng Văn Nghị
95/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Văn Cường - Hoàng Đồng
88/QĐ-XPHC 28-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Thị Ban - Mai Pha
84-85/QĐ-XPHC 23-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng,Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thị Vân Anh - Tam Thanh
83/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Thị Thủy - Tam Thanh
79/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Phùng Văn Chung - Mai Pha
80/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Đặng Đức Hậu - Chi Lăng
75/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Nguyễn Thị Thùy - Tam Thanh
70/QĐ-XPHC 17-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, Nguyễn Thị Thủy - Tam Thanh
69/QĐ-XPHC 13-06-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Chu Văn Nga - Tam Thanh
67/QĐ-XPHC 13-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bà Hà Ngọc Thiện, phường Tam Thanh
68/QĐ-XPHC 09-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Vi Văn Vạn - Mai Pha
65/QĐ-XPHC 08-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Mai Thị Thanh - Chi lăng
66/QĐ-XPVPHC 08-06-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Liên - phường Đông Kinh
1202/HD-UBND 31-05-2022 Hướng dẫn Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 -17/10/2022)
63/QĐ-XPHC 30-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trần A Báo - Đông Kinh
61/QĐ-XPHC 27-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công ty FPT Long Châu - cửa hàng 592
62/QĐ-XPHC 27-05-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công ty FPT Long Châu 574
60/QĐ-XPHC 26-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn bà Nguyễn Thị Vân
54/QĐ-XPHC 24-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Từ Văn Tý - Hoàng Đồng
58/QĐ-XPHC 24-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Thủy - Tam Thanh
56/QĐ-XPHC 23-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bùi Quang Huy - Chi Lăng
57/QĐ-XPHC 23-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Văn Hải - Chi Lăng
55/QĐ-XPHC 20-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, Vy Văn Nghị
53/QĐ-XPHC 19-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Chí Nghĩa, Chi Lăng
1173/QĐ-UBND 18-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
59/QĐ-UBND 17-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vi Văn Liêm
1129/QĐ-UBND 17-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 -2025
51/QĐ-XPHC 12-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Đức Cần - Hoàng Văn Thụ
428QĐ-PGDĐT 11-05-2022 Quyết định khen thưởng Liên hoan các Câu lạc bộ tuyển truyền ATGT Tiểu học, THCS cấp thành phố năm học 2021-2022
48/QĐ-XPHC 10-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Nguyễn Xuân Thái
1066/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các CN trong công tác xây dựng,tổ chức Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022
47/QĐ-XPHC 05-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Vi Văn Dũng
47a/QĐ-XPHC 05-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Ngô Đức Quý - không ĐK biến động
46a/QĐ-XPHC 27-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Đẹp - Chi Lăng
46/QĐ-XPHC 27-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lành Văn Luân - Hoàng Đồng
43/QĐ-XPHC 26-04-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Đình Thái - 4 hvi
45/QĐ-XPHC 26-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Vũ Xuân Tam - Mai Pha
39/QĐ-XPHC 21-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bà Hà Thị Bằng (Hà Thị Mai Lương) - Tam Thanh
42/QĐ-XPHC 20-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Trần Anh Tú - 2 hvi
42a/QĐ-XPHC 20-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trần Hải Đăng - Đông Kinh
41/QĐ-XPHC 19-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trần Anh Tuấn - Hoàng Đồng
40/QĐ-XPHC 18-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Thị Khánh, Hoàng Đồng
881/QĐ-UBND 18-04-2022 Quyết định v/v khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPLS
38/QĐ-XPHC 18-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt, Vi Quốc Trung - phường Hoàng Văn Thụ
36a/QĐ-XPVPHC 12-04-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, y tế - Karaoke Ruby
33/QĐ-XPHC 08-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Dương Văn Biên - Mai Pha
35/QĐ-XPHC 08-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trình Công Quân - Chi Lăng
32/QĐ-XPHC 08-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Thị Hiền - Chi lăng
34/QĐ-KPHQ 08-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thế Hiệp - Mai Pha
36/QĐ-XPHC 08-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Mến - Mai Pha
339/QĐ-PGDĐT 08-04-2022 Quyết định khen thưởng giao lưu CLB tin học cấp Tiểu học
674/QĐ-UBND 04-04-2022 Quyết định v/v khen thưởng các CN có thành tích đột xuất trong triệt phá chuyên án số 3122-M đấu tranh với đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TPLS
31/QĐ-XPHC 01-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Đức Hoàng, Hoàng Đồng
30/QĐ-XPHC 01-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Công Ngân - Hoàng Đồng
614/QĐ-UBND 29-03-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác tuyển quân năm 2022
615/QĐ-UBND 28-03-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
616/QĐ-UBND 28-03-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 -2022
29/QĐ-XPHC 24-03-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hà Thị Co - xã Hoàng Đồng
27/QĐ-XPHC 23-03-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Đinh Nguyễn Ngọc, Hoàng Đồng
532/QĐ-UBND 16-03-2022 Quyết định khen thưởng TT,CN có thành tích trong công tác Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
24/QĐ-XPHC 11-03-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Khắc Ngân, HVT
21/QĐ-XPHC 02-03-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, Nông Văn Định
19,20/QĐ-XPHC 23-02-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Ông Hoàng văn Khôi, bà Phạm Tuyết Mai - phường Vĩnh Trại
291/QĐ-UBND 17-02-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác thông tin, tuyên truyền về thành phố Lạng Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021
18/QĐ-XPHC 16-02-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Quốc Thuần, Đông Kinh
14/QĐ-XPVPHC 28-01-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Thanh Oanh, Chi Lăng
193/QĐ-UBND 26-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
192/QĐ-UBND 26-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021
103/QĐ-UBND 19-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN, gia đình trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự ántrên địa bàn TPLS năm 2021
87/QĐ-UBND 19-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 2021
88/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác Thuế năm 2021
51/QĐ-UBND 12-01-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác Mặt trận năm 2021
4915/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN phong trào thi đua "Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021
4916/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT,CN trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 -2021
4874/QĐ-UBND 28-12-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021
4875/QĐ-UBND 28-12-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 2) trên địa bànTPLS
4627/QĐ-UBND 13-12-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
4166/QĐ-UBND 09-11-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác xây dựng,tổ chức Hội Chữ thập đỏ thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 -2021
4031/QĐ-UBND 30-10-2021 Quyết định v/v khen thưởng trong công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021
3759/QĐ-UBND 08-10-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷniệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 -2021) và kỷ niệm 19 năm thành lập TPLS (17/10/2002 -17/10/2021)
2767/QĐ-UBND 21-09-2021 Quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho TT, CN trong triệt phá chuyên án 8121-M, đấu tranh với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPLS
2080/QĐ-UBND 03-08-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong tổ chức triển khai, thực hiện công tác Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021
2118/QĐ-UBND 03-08-2021 Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016-2021
1896/QĐ-UBND 19-07-2021 Quyết định v/v khen thưởng các Tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1897/QĐ-UBND 19-07-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1678/QĐ-UBND 25-06-2021 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2016 của BCH Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội