Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
182/QĐ-XPHC 22-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Phùng Thị Hà - Chi Lăng
181/QĐ-XPHC 22-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, Hoàng Lan
180/QĐ-XPHC 18-11-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Hoàng Văn Trường
174a/QĐ-XPHC 17-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hà Thị Thanh Hường - Chi lăng
178/QĐ-XPHC 15-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Vi Mạnh Sửu - Chi Lăng
176/QĐ-XPHC 15-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Thị Miền - Hoàng Đồng
3034/QĐ-UBND 15-11-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT,CN trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022)
179/QĐ-XPHC 15-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Sỹ Thành - Chi Lăng
177/QĐ-XPHC 14-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Đỗ Thị Như Quỳnh - Tam Thanh
2984/QĐ-UBND 08-11-2022 Quyết định v/v khen thưởng TT, CN trong công tác tổ chức, xây dựng Hội Cựu Giáo chức thành phố Lạng Sơn năm 2022
174/QĐ-XPHC 07-11-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Văn Giồng - Mai Pha
172,173/QĐ-XPHC 03-11-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình (cờ, lậy)
169/QĐ-XPHC 27-10-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lý Trung Thành - Chi Lăng
170/QĐ-XPHC 27-10-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Bích - Mai Pha
167/QĐ-XPHC 27-10-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Văn Vinh - Hoàng Đồng
166/QĐ-XPHC 25-10-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Công ty TNHH Nguyệt Vũ
168/QĐ-XPHC 24-10-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lương Văn Lợi (Lương Minh Lợi) - Hoàng Đồng
164/QĐ-XPHC 14-10-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Hồng Vinh - Tam Thanh
2557/QĐ-UBND 10-10-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác tuyên truyền, triển khai cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển"
2556/QĐ-UBND 04-10-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn(17/10/2002 -17/10/2022)
162/QĐ-XPHC 30-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bùi Thị Thanh Hương
2521/QĐ-UBND 29-09-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
159a/QĐ-UBND 26-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Thị Kiều - Mai Pha
159/QĐ-XPHC 26-09-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Từ Duy Quân
156/QĐ-XPHC 22-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Phạm Thị Na - Đông Kinh
155/QĐ-XPHC 20-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Đông - Hoàng Đồng
153/QĐ-XPHC 16-09-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Quốc Tuấn
152a/QĐ-XPHC 15-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Ngọc - HVT
152/QĐ-XPHC 15-09-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Cao Xuân Quảng
150/QĐ-XPHC 13-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Hợp Phong
143/QĐ-XPHC 12-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Thủy (tái phạm)
145/QĐ-XPHC 09-09-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Lý Hùng Cường
149/QĐ-XPHC 08-09-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Văn - Mai Pha
145a/QĐ-XPHC 05-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Triệu Dũng Định
146/QĐ-XPHC 05-09-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự Phan Văn Thành
144/QĐ-XPHC 31-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Phùng Văn Ngũ - Hoàng Đồng
141a/QĐ-XPHC 26-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trịnh Xuân Hoài - Hoàng Đồng
137/QĐ-XPHC 22-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lăng Văn Mậu
2099/QĐ-UBND 22-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các CN đã trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn TPLS
138/QĐ-XPHC 22-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Hà Văn Sự
141/QĐ-XPHC 22-08-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, ông Cháu Phổng Dì phường Hoàng Văn Thụ
2100/QĐ-UBND 22-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ
2087/QĐ-UBND 18-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong thực hiện" Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2022
2061/QĐ-UBND 17-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác tổ chức xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoàng Văn Thụ
136/QĐ-XPHC 16-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Đình Hòa - Hoàng Đồng
1970/QĐ-UBND 16-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các CN trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện
133/QĐ-XPHC 15-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Nguyễn Thị Thùy - Tam Thanh (tái phạm)
134-135/QĐ-XPHC 15-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Tài, Vũ Xuân Cường - Hoàng Đồng
1945/QĐ-UBND 11-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
131/QĐ-XPHC 10-08-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Như Thủy
1909/QĐ-UBND 08-08-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong công tác hè năm 2022
126-130/QĐ-XPHC 04-08-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Võ Văn Ái, Nguyễn Văn Đức, Cty CP IT Toàn Cầu, Lê Văn Tuấn, DN tư nhân Hưng Thịnh
124/QĐ-XPHC 02-08-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Khánh Ly - Hoàng Văn Thụ
1775/QĐ-UBND 20-07-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
116/QĐ-XPHC 18-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Ngô Văn Thuần - Vĩnh Trại
113/QĐ-XPHC 14-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lộc Văn Ngợi - Hoàng Đồng
108/QĐ-XPHC 13-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lý Viết Hải - Hoàng Đồng
107/QĐ-XPHC 13-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Tuyên - Hoàng Đồng
106/QĐ-XPHC 11-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Bút - Tam Thanh
105/QĐ-XPHC 06-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Mạnh Hưng - Hoàng Đồng
93/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Trần Trọng Duy
97-102/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Khổng Minh Quế - Lộc Thanh Tùng - Nguyễn Hữu Thành - Nguyễn Trần Sơn - Phạm Hữu Văn - Trần Quốc Hội
104/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thùy Dương - Hoàng Đồng
94/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ông Đặng Văn Nghị
95/QĐ-XPHC 04-07-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nông Văn Cường - Hoàng Đồng
88/QĐ-XPHC 28-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Thị Ban - Mai Pha
84-85/QĐ-XPHC 23-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng,Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thị Vân Anh - Tam Thanh
83/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Thị Thủy - Tam Thanh
79/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Phùng Văn Chung - Mai Pha
80/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Đặng Đức Hậu - Chi Lăng
75/QĐ-XPHC 22-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Nguyễn Thị Thùy - Tam Thanh
70/QĐ-XPHC 17-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, Nguyễn Thị Thủy - Tam Thanh
69/QĐ-XPHC 13-06-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Chu Văn Nga - Tam Thanh
67/QĐ-XPHC 13-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bà Hà Ngọc Thiện, phường Tam Thanh
68/QĐ-XPHC 09-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Vi Văn Vạn - Mai Pha
65/QĐ-XPHC 08-06-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Mai Thị Thanh - Chi lăng
66/QĐ-XPVPHC 08-06-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Liên - phường Đông Kinh
1202/HD-UBND 31-05-2022 Hướng dẫn Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 -17/10/2022)
63/QĐ-XPHC 30-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Trần A Báo - Đông Kinh
61/QĐ-XPHC 27-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công ty FPT Long Châu - cửa hàng 592
62/QĐ-XPHC 27-05-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công ty FPT Long Châu 574
60/QĐ-XPHC 26-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn bà Nguyễn Thị Vân
54/QĐ-XPHC 24-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Từ Văn Tý - Hoàng Đồng
58/QĐ-XPHC 24-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Thị Thủy - Tam Thanh
56/QĐ-XPHC 23-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bùi Quang Huy - Chi Lăng
57/QĐ-XPHC 23-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Văn Hải - Chi Lăng
55/QĐ-XPHC 20-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, Vy Văn Nghị
53/QĐ-XPHC 19-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lê Chí Nghĩa, Chi Lăng
1173/QĐ-UBND 18-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
59/QĐ-UBND 17-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vi Văn Liêm
1129/QĐ-UBND 17-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các TT, CN trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 -2025
51/QĐ-XPHC 12-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nguyễn Đức Cần - Hoàng Văn Thụ
428QĐ-PGDĐT 11-05-2022 Quyết định khen thưởng Liên hoan các Câu lạc bộ tuyển truyền ATGT Tiểu học, THCS cấp thành phố năm học 2021-2022
48/QĐ-XPHC 10-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Nguyễn Xuân Thái
1066/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định v/v khen thưởng các CN trong công tác xây dựng,tổ chức Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022
47/QĐ-XPHC 05-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Vi Văn Dũng
47a/QĐ-XPHC 05-05-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Ngô Đức Quý - không ĐK biến động
46a/QĐ-XPHC 27-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hoàng Thị Đẹp - Chi Lăng
46/QĐ-XPHC 27-04-2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Lành Văn Luân - Hoàng Đồng
43/QĐ-XPHC 26-04-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Đình Thái - 4 hvi