Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
767/TB-BHXH 28-07-2022 Thông báo các điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 01/7/2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1554/UBND-LĐTB&XH 27-06-2022 V/v giải quyết đối với các trường hợp mượn hồ sơ người khác giao kết hợp đồng lao động và tăng cường tuyên truyền pháp luật về lao động, BHXH
582/BHXH-TTVPTĐT 15-06-2022 V/v phối hợp triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST của BHXH Việt Nam
951/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 08-06-2022 V/v giải quyết đối với các trường hợp mượn hồ sơ người khác giao kết hợp đồng lao động và tăng cường tuyên truyền pháp luật về lao động, BHXH
459/BHXH-QLT 18-05-2022 V/v kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT
440/BHXH-CST 13-05-2022 V/v in thẻ BHYT theo mẫu mới
394/BHXH-TTPTĐT 05-05-2022 V/v phối hợp truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
397/BHXH-TTPTĐT 05-05-2022 V/v truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và tổ chức Tháng cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022
167/KH-UBND 27-04-2022 KH Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
289/BC-BCĐ 18-04-2022 BC Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022
266/KH-BHXH 30-03-2022 KH Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
119/BHXH-GĐBHYT 16-02-2022 V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi trong KCB BHYT.
41/UBND-LĐTBXH 07-01-2022 V/v hướng dẫn mức đóng BHXH đối với lao động là công dân người nước ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng tham gia theo quy định
1388//BHXH-TT&PTĐT 30-12-2021 V/v tuyên truyền, vận động người đang tham gia BHXH tự nguyện đóng theo mức thu nhập mới từ 01/01/2022
1378/BHXH-QLT 27-12-2021 V/v mức đóng BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài và BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2022
881/BHXH-TT&PTĐT 27-08-2021 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho HSSV
1615/QĐ-UBND 22-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn