Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2822/BATGT 31-10-2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
2656/QĐ-UBND 17-10-2022 Quyết định Về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Lạng Sơn
2636/BATGT 12-10-2022 V/v tham gia cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022 trên địa bàn thành phố
386/BC-UBND 19-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
190/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, An toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
311/BC-BATGT 26-04-2022 Báo cáo Tình hình triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
886/UBND-BATGT 26-04-2022 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022, trên địa bàn thành phố
138/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
88/KH-UBND 08-03-2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự,an toàn giao thông năm 2022
500/QĐ-BATGT 08-03-2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2022
40/KH-UBND 29-01-2022 Kế hoạch năm An toàn giao thông 2022
186/UBND-QLĐT 27-01-2022 V/v thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn
332/KH-BATGT 22-12-2021 Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022
41/KH-UBND 01-12-2021 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự,an toàn giao thông năm 2021
3156/BATGT 27-10-2021 V/v tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2725/QĐ-UBND 15-09-2021 Về việc thay thế thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Lạng Sơn
2724/QĐ-BATGT 15-09-2021 Quyết định Bổ sung hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021
910/UBND-QLĐT 22-04-2021 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020, trên địa bàn thành phố
67/KH-BATGT 10-03-2021 Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
566/QĐ-BATGT 05-03-2021 Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021
296/KH-BATGT 24-12-2020 Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021