Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
919/BCĐ 14-04-2023 V/v tăng cường phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2023
399/BCĐ 23-02-2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thời gian tới
488/BC-BCĐ 16-06-2022 Báo cáo Công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 6 tháng đầu năm 2022
1160/UBND-VP 25-05-2022 V/v tham mưu báo cáo sơ kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 6 tháng đầu năm 2022
639/BCĐ 30-03-2022 V/v tăng cường phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2022
09/KH-BCĐ 07-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022
1041/BC-UBND 15-12-2021 Báo cáo Công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
3595/UBND-BCĐ 12-12-2021 V/v tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
53/SY-UBND 01-07-2021 Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 6 tháng đầu năm 2021
486/BC-UBND 17-06-2021 Báo cáo Công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 6 tháng đầu năm 2021 (Số liệu tình từ 16/12/2020 đến 15/6/2021)
760/BCĐ 06-04-2021 Công văn tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo dịp Tết Thanh minh năm 2021
199/QĐ-UBND 25-01-2021 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thành phố Lạng Sơn
05/KH-BCĐ 12-01-2021 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
3177/UBND- 24-12-2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo