Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
239/KH-UBND 31-05-2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2023
168/KH-UBND 06-04-2023 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố Lạng Sơn năm 2023
358/KH-BCĐ 25-11-2022 Kế hoạch Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 "Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng"
349/KH-BCĐ 18-11-2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
207/KH-LĐLĐ 15-04-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mua bán người, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2022
44/KH-BTV 14-04-2022 KH thực hiện công tác phòng chống mại dâm, HIV/AIDS năm 2022
133/KH-UBND 06-04-2022 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố Lạng Sơn năm 2022
1040/BC-UBND 15-12-2021 Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
312/KH-UBND 26-11-2021 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
309/KH-BCĐ 19-11-2021 Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
578/BC-UBND 13-07-2021 Báo cáo kết quả Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
164/KH-UBND 28-05-2021 Kế hoạch Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021
08/KH-UBND 14-01-2021 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2021
281/KH-BCĐ 16-11-2020 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
584/BC-UBND 14-07-2020 Báo cáo kết quả triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
615-BC/TU 12-06-2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”
151/KH-BCĐ 26-05-2020 Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
101/KH-UBND 24-03-2020 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố lạng Sơn năm 2020