Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
44 25-11-2023 quyết định đấu thầu cho thuê tài sản công tại DT thành Nhà Mạc
73/TB-ĐGHDVH 23-11-2023 Thông báo đấu giá tài sản
1231/TB-UBND 14-11-2023 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nhà văn hoá khối Đại Thắng (cũ), phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
1214/TB-UBND 02-11-2023 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nhà văn hoá khối Đại Thắng (cũ), phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
585/BC-UBND 04-07-2023 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười một - HĐND thành phố khóa XXI)
166/TTr-UBND 04-07-2023 Tờ trình Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp HĐND thứ Mười một)
167/TTr-UBND 04-07-2023 Tờ trình Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố)
66/NQ-HĐND 02-06-2023 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn
129/TTr-UBND 26-05-2023 Tờ trình Đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (lần 4) (trình kỳ họp thứ Mười HĐND TP)
130/TTr-UBND 26-05-2023 Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố)
143/TB-TCKH 23-12-2022 Thông báo về việc bán tài sản là vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá (Vật liệu, phế liệu sau phá dỡ các hạng mục cũ của dự án Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông thành phố Lạng Sơn)
56/NQ-HĐND 15-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn
2756/UBND-TCKH 24-10-2022 Công văn Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản lô đất số 3, khu tập thể trường mầm non 08-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
362/2022/TB-ĐGNAP 03-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản
95/TB-TCKH 26-07-2022 Thông báo Về việc bán tài sản là vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá (Vật liệu, phế liệu thu hồi sau phá dỡ các hạng mục cũ của trường mầm non 8-3)
44/NQ-HĐND 21-07-2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
45/NQ-HĐND 21-07-2022 Nghị quyết Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương
1742/UBND-TCKH 15-07-2022 Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản thửa đất số 404, 405 tại Khu Tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1736/UBND-TCKH 14-07-2022 Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản lô đất số 3, khu tập thể trường mầm non 08-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
546/BC-UBND 29-06-2022 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm- HĐND thành phố khóa XXI)
133/TTr-UBND 29-06-2022 Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
134/TTr-UBND 29-06-2022 Tờ trình về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương
967/QĐ-UBND 07-06-2022 Về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
1241/QĐ-UBND 27-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường Trần Đăng Ninh đoạn giao với phố Tây Sơn, phường Hoàng Văn Thụ
1132/QĐ- UBND 17-05-2022 Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nút giao thông số 7A, khu đô thị Phú Lộc IV
1069/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trường MN Hoa Hồng, trường TH Hoàng Văn Thụ, trường THCS Hoàng Đồng
1010/QĐ-UBND 04-05-2022 Quyết định Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
62/TB-TCKH 25-04-2022 Thông báo về việc bán tài sản là vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá (Vật liệu, phế liệu thu hồi sau phá dỡ các hạng mục cũ của trường mầm non 19-5)
701/QĐ-UBND 04-04-2022 Quyết định Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bố trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn
679/QĐ-UBND 04-04-2022 Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Tháp truyền hình
530/QĐ-UBND 25-03-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu)
558/QĐ-UBND 18-03-2022 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện cuốn sách Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945-2020)
543/QĐ-UBND 17-03-2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Đông Kinh
534/QĐ-UBND 16-03-2022 Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mô hình trồng cây dẻ ghép trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
444/QĐ-UBND 02-03-2022 Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Bộ quần áo chống dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022
432/QĐ-UBND 28-02-2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
437/QĐ-UBND 28-02-2022 Quyết định về việc phê duyệt kinh phí và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên các tuyến đường nội thị, đường huyện thành phố Lạng Sơn (Giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/12/2025)
200/QĐ-UBND 28-01-2022 Quyết định Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua test và tăm bông xét nghiệm nhanh SAR-CoV-2 để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
195/QĐ-UBND 27-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo hệ thống tường rào trường THCS Hoàng Văn Thụ
153/QĐ-UBND 24-01-2022 Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công trích đo dự án Cải tạo nâng cấp QL4B
94/QĐ-UBND 18-01-2022 Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công: Trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng năm 2022
95/QĐ-UBND 18-01-2022 Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công Trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công cộng, vị trí trung tâm phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022
189/QĐ-UBND 14-01-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch phân khu phía Đông thành phố Lạng sơn, tỷ lệ 1/2.000
57/QĐ-UBND 11-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học khu B, nhà máy bơm, kho trường Tiểu học Tam Thanh
52/QĐ-UBND 10-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường nội bộ trong khuôn viên khu hành chính xã Mai Pha
44/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/12/2022
35/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
34/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn
38/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
214/TTr-UBND 30-11-2021 Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn
24/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
23/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
106/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách,kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
108/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
107/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
2095/UBND-TCKH 27-08-2020 Công văn Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
1881/QĐ-UBND 11-08-2020 Quyết định duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 3, khu tập thể Trường mầm non 08/3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần 3)
1610/UBND-TCKH 03-07-2020 Công văn V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất đường cụt, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn
102 /UBND-TCKH 15-01-2020 Công văn về việc tiếp tục thông báo bán đấu giá lô số 03 khu TT MN 8-3 phường chi Lăng, TP. Lạng Sơn
2815 /UBND-TCKH 15-11-2019 Công văn v.v lựa chọn tổ chức đấu giá lô đất 03-khu TT MN-8.3 phường Chi Lăng
1058 /TB-UBND 31-10-2019 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá lô đất TT MN 8-3, phường Chi Lăng, TPLS
2505 /STC-HCSN 14-12-2018 Về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
206/TTTNMT-PTQĐ 30-11-2018 V/v đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài sản tại Khu đất tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn