Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1076/BC-UBND 17-11-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2023, nhiệm vụ công tác tháng 12/2023
1000/BC-UBND 31-10-2023 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023
968/BC-UBND 20-10-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2023, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023
865/BC-UBND 19-09-2023 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2023
848/BC-UBND 18-09-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2023, nhiệm vụ công tác tháng 10/2023
746/BC-UBND 16-08-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2023, nhiệm vụ công tác tháng 9/2023
700/BC-UBND 04-08-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2023, Nhiệm vụ thời gian tiếp theo và những kiến nghị, đề xuất với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
653/BC-UBND 18-07-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2023, nhiệm vụ công tác tháng 8/2023
583/BC-UBND 04-07-2023 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa XXI)
527/BC-UBND 16-06-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2023, nhiệm vụ công tác tháng 7/2023
314/BC-UBND 18-04-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2023, nhiệm vụ công tác tháng 5/2023
212/BC-UBND 26-03-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2023, nhiệm vụ công tác tháng 4/2023
119/BC-UBND 15-02-2023 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2023, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023
1112/BC-UBND 16-12-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2022, nhiệm vụ công tác tháng 01/2023
53/NQ-HĐND 15-12-2022 Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023
1004/BC-UBND 25-11-2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ bẩy-HĐND thành phố khóa XXI)
953/BC-UBND 15-11-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2022, nhiệm vụ công tác tháng 12/2022
883/BC-UBND 24-10-2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2022
864/BC-UBND 17-10-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2022, nhiệm vụ công tác tháng 11/2022
768/BC-UBND 16-09-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2022, nhiệm vụ công tác tháng 10/2022
683/BC-UBND 16-08-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 08/2022, nhiệm vụ công tác tháng 9/2022
609/BC-UBND 16-07-2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2022, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022
544/BC-UBND 29-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm - HĐND thành phố khóa XXI)
489/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2022, nhiệm vụ công tác tháng 7/2022
385/BC-UBND 18-05-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2022, nhiệm vụ công tác tháng 6/2022
284/BC-UBND 15-04-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác tháng 5/2022
203/BC-UBND 16-03-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2022, nhiệm vụ công tác tháng 4/2022
115/BC-UBND 14-02-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2022, nhiệm vụ công tác tháng 03/2022
21/BC-UBND 11-01-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022, nhiệm vụ công tác tháng 02/2022
1067/BC-UBND 20-12-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2021, nhiệm vụ công tác tháng 1/2022
4899/QĐ-UBND 19-12-2021 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
980/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
951/BC-UBND 19-11-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2021, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021
858/BC-UBND 20-10-2021 Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 10/2021, nhiệm vụ công tác tháng 11/2021
773/BC-UBND 21-09-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2021, nhiệm vụ công tác tháng 10/2021
2297/UBND-VP 21-08-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2021, nhiệm vụ công tác tháng 9/2021
598/BC-UBND 20-07-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2021, nhiệm vụ công tác tháng 8/2021
506/BC-UBND 24-06-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2021, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021.
379/BC-UBND 20-05-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2021, nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
226/BC-UBND 23-03-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2021, nhiệm vụ công tác tháng 4/2021
133/BC-UBND 20-02-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2021, nhiệm vụ công tác tháng 03/2021
40/BC-UBND 15-01-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2021, nhiệm vụ công tác tháng 02/2021
1135/BC-UBND 23-12-2020 Báo cáo tinh hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 12/2020, nhiệm vụ công tác tháng 01/2021
885/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020
811/BC-UBND 22-09-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2020, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
602/BC-UBND 20-07-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2020, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
508/BC-UBND 23-06-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2020, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.
307/BC-UBND 21-04-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2020, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020
709 /BC-UBND 20-09-2019 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2019, nhiệm vụ công tác tháng 10/2019