Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
89/TB-VP 24-11-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/11/2023 đến 01/12/2023)
87/TB-VP 17-11-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/11/2023 đến 24/11/2023)
83/TB-VP 10-11-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/11/2023 đến 17/11/2023)
81/TB-VP 03-11-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023)
80/TB-VP 27-10-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/10/2023 đến 03/11/2023)
78/TB-VP 20-10-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023)
76/TB-UBND 14-10-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023)
75/TB-VP 06-10-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023)
74/TB-VP 29-09-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/10/2023 đến 06/10/2023)
73/TB-VP 22-09-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023)
71/TB-VP 15-09-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/9/2023 đến 22/9/2023)
69/TB-VP 08-09-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/9/2023 đến 15/9/2023)
67/TB-VP 31-08-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/9/2023 đến 08/9/2023)
66/TB-VP 25-08-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/8/2023 đến 01/9/2023)
65/TB-VP 18-08-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/8/2023 đến 25/8/2023)
64/TB-VP 11-08-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/8/2023 đến 18/8/2023)
62/TB-VP 04-08-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/8/2023 đến 11/8/2023)
61/TB-VP 28-07-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023)
60/TB-VP 21-07-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/7/2023 đến 28/7/2023)
57/TB-VP 14-07-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/7/2023 đến 21/7/2023)
54/TB-VP 07-07-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/7/2023 đến 14/7/2023)
53/TB-VP 30-06-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/7/2023 đến 07/7/2023)
50/TB-VP 23-06-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/6/2023 đến 30/6/2023)
49/TB-VP 18-06-2023 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/6/2023 đến 23/6/2023)
47/TB-VP 09-06-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/6/2023 đến 16/6/2023)
46/TB-VP 02-06-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023)
42/TB-VP 26-05-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023)
41/TB-VP 19-05-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023)
39/TB-VP 12-05-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023)
37/TB-VP 05-05-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023)
35/TB-VP 28-04-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/5/2023 đến 05/5/2023)
34/TB-VP 21-04-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)
32/TB-VP 14-04-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023)
31/TB-VP 07-04-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023)
28/TB-VP 31-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023)
25/TB-VP 24-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023)
23/TB-VP 17-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)
21/TB-VP 10-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023)
19/TB-VP 03-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023)
17/TB-VP 25-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023)
15/TB-VP 18-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023)
11/TB-VP 10-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023)
10/TB-VP 03-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023)
08/TB-VP 29-01-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023)
05/TB-VP 19-01-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/01/2023 đến 27/01/2023)
105/TB-VP 23-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/12/2022 đến 30/12/2022)
104/TB-VP 16-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/12/2022 đến 23/12/2022)
102/TB-VP 09-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/12/2022 đến 16/12/2022)
101/TB-VP 02-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/12/2022 đến 09/12/2022)
98/TB-VP 25-11-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022)
92/TB-VP 04-11-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/11/2022 đến 11/11/2022)
90/TB-VP 28-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/10/2022 đến 04/11/2022)
88/TB-VP 21-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/10/2022 đến 28/10/2022)
86/TB-UBND 15-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022)
85/TB-VP 07-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/10/2022 đến 14/10/2022)
83/TB-VP 30-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/10/2022 đến 07/10/2022)
81/TB-VP 23-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
78/TB-VP 16-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
76/TB-VP 10-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022)
74/TB-VP 31-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/9/2022 đến 09/9/2022)
71/TB-VP 26-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/8/2022 đến 02/9/2022)
69/TB-VP 19-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022)
68/TB-VP 12-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022)
67/TB-VP 05-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022)
65/TB-VP 29-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/8/2022 đến 05/8/2022)
64/TB-VP 22-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022)
62/TB-VP 15-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/7/2022 đến 22/7/2022)
60/TB-VP 08-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022)
56/TB-VP 01-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022)
55/TB-VP 24-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022)
53/TB-VP 17-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022)
51/TB-VP 10-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022)
49/TB-VP 03-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022)
47/TB-VP 27-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022)
46/TB-VP 20-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022)
44/TB-VP 13-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022)
43/TB-VP 06-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/5/2022 đến 13/5/2022)
42/TB-VP 29-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022)
41/TB-VP 22-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022)
39/TB-VP 15-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022)
36/TB-VP 08-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/4/2022 đến 15/4/2022)
34/TB-VP 01-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022)
32/TB-VP 25-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/3/2022 đến 01/4/2022)
31/TB-VP 18-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022)
28/TB-VP 11-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022)
25/TB-VP 04-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022)
23/TB-VP 25-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/02/2022 đến 04/3/2022)
21/TB-VP 18-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)
16/TB-VP 11-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)
03/TB-VP 14-01-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022)
02/TB-VP 07-01-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022)
86/TB-VP 31-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022)
85/TB-VP 24-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)
83/TB-VP 18-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/12/2021 đến 24/12/2021)
82/TB-VP 10-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/12/2021 đến 17/12/2021)
79/TB-VP 03-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021)
77/TB-VP 26-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021)
74/TB-VP 19-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)
73/TB-VP 12-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/11/2021 đến 19/11/2021)
72/TB-VP 05-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/11/2021 đến 12/11/2021)