Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
65/TB-VP 23-10-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020)
64/TB-VP 16-10-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)
63/TB-VP 09-10-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
61/TB-VP 02-10-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020)
60/TB-UBND 28-09-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
59/TB-VP 18-09-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
58/TB-VP 11-09-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
57/TB-VP 04-09-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
55/TB-VP 28-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020)
54/TB-VP 21-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)
52/TB-VP 07-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020)
50/TB-VP 31-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020)
49/TB-VP 24-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020)
46/TB-VP 17-07-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020)
44/TB-VP 10-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020)
43/TB-VP 03-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)
42/TB-VP 26-06-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)
40/TB-VP 19-06-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020)
37/TB-VP 12-06-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)
36/TB-VP 05-06-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020)
33/TB-VP 29-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020)
33/TB-VP 29-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020)
31/TB-VP 22-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020)
30/TB-VP 15-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020)
28/TB-VP 08-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020)
26/TB-VP 29-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)
25/TB-VP 24-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)
24/TB-VP 17-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)
22/TB-VP 10-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/4/2020 đến 17/4/2020)
21/TB-VP 03-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/4/2020 đến 10/4/2020)
20/TB-VP 01-04-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020)
19/TP-VP 27-03-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020)
18/TB-VP 20-03-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020)
239/TB-UBND 06-03-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020)
12/TB-VP 28-02-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020)
10/TB-VP 21-02-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020)
09/TB-VP 14-02-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020)
05 /TB-VP 31-01-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020)
02 /TB-VP 10-01-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020)
01 /TB-VP 03-01-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020)
414 /TB-VP 27-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)
404 /TB-VP 20-12-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019)
396 /TB-VP 13-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019)
385/TB-VP 06-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)
379 /TB-VP 29-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
374 /TB-VP 22-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019)
366 /TB-VP 15-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
338 /TB-VP 01-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
328/TB-VP 25-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
319 /TB-VP 18-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
311 /TB-VP 11-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
305 /TB-VP 04-10-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
298/TB-VP 27-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)
295 /TB-VP 20-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)
285 /TB-VP 13-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
279 /TB-VP 06-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
275 /TB-VP 30-08-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019)
264 /TB-VP 23-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
255 /TB-VP 16-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
244 /TB-VP 08-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019)
239 /TB-VP 02-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
231 /TB-VP 26-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
219 /TB-VP 19-07-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
214 /TB-VP 12-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
209/TB-VP 05-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)
202 /TB-VP 28-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019)
194 /TB-VP 21-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019)
182 /TB-VP 14-06-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019)
169/TB-VP 07-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
159/TB-VP 31-05-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019)
152 /TB-VP 24-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019)
142 /TB-VP 17-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/5/2019 đến 24/5/2019)
135 /TB-VP 10-05-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)
132 /TB-VP 03-05-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019)
129/TB-VP 26-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/4/2019 đến 03/5/2019)
124/TB-VP 19-04-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/4/2019 đến 03/5/2019)
116/TB-VP 12-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)
106 /TB-VP 05-04-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019)
97 /TB-VP 29-03-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019)
91/TB-VP 22-03-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019)
84/TB-VP 15-03-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019)
80/TB-VP 08-03-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/3/2019 đến 15/3/2019)
66/TB-VP 01-03-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
59 /TB-VP 22-02-2019 TB Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/2/2019 đến 03/3/2019)
53 /TB-VP 15-02-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019)
45 /TB-VP 01-02-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019)
36 /TB-VP 25-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/01/2019 đến 01/02/2019)
37 /TB-UBND 24-01-2019 Phân công trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
24 /TB-VP 19-01-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)
16 /TB-VP 11-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)
03 /TB-VP 04-01-2019 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)
364 /TB-VP 28-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn(Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
308 /KH-UBND 28-12-2018 Kế hoạch tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
354 /TB-VP 21-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018)
349/TB-VP 14-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018)
334/TB-VP 07-12-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)
325/TB-VP 30-11-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)
306/TB-VP 26-11-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)
293/TB-VP 10-11-2018 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018)
363/TB-VP 22-10-2018 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)