Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
23/TB-VP 17-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)
21/TB-VP 10-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/3/2023 đến 17/3/2023)
19/TB-VP 03-03-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023)
17/TB-VP 25-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/02/2023 đến 03/3/2023)
15/TB-VP 18-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023)
11/TB-VP 10-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023)
10/TB-VP 03-02-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023)
08/TB-VP 29-01-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023)
05/TB-VP 19-01-2023 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/01/2023 đến 27/01/2023)
105/TB-VP 23-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/12/2022 đến 30/12/2022)
104/TB-VP 16-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/12/2022 đến 23/12/2022)
102/TB-VP 09-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/12/2022 đến 16/12/2022)
101/TB-VP 02-12-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/12/2022 đến 09/12/2022)
98/TB-VP 25-11-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022)
92/TB-VP 04-11-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/11/2022 đến 11/11/2022)
90/TB-VP 28-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/10/2022 đến 04/11/2022)
88/TB-VP 21-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/10/2022 đến 28/10/2022)
86/TB-UBND 15-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022)
85/TB-VP 07-10-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/10/2022 đến 14/10/2022)
83/TB-VP 30-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/10/2022 đến 07/10/2022)
81/TB-VP 23-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)
78/TB-VP 16-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022)
76/TB-VP 10-09-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022)
74/TB-VP 31-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/9/2022 đến 09/9/2022)
71/TB-VP 26-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/8/2022 đến 02/9/2022)
69/TB-VP 19-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022)
68/TB-VP 12-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022)
67/TB-VP 05-08-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022)
65/TB-VP 29-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/8/2022 đến 05/8/2022)
64/TB-VP 22-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022)
62/TB-VP 15-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/7/2022 đến 22/7/2022)
60/TB-VP 08-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022)
56/TB-VP 01-07-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022)
55/TB-VP 24-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022)
53/TB-VP 17-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022)
51/TB-VP 10-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022)
49/TB-VP 03-06-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022)
47/TB-VP 27-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022)
46/TB-VP 20-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022)
44/TB-VP 13-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022)
43/TB-VP 06-05-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/5/2022 đến 13/5/2022)
42/TB-VP 29-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022)
41/TB-VP 22-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022)
39/TB-VP 15-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022)
36/TB-VP 08-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/4/2022 đến 15/4/2022)
34/TB-VP 01-04-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022)
32/TB-VP 25-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/3/2022 đến 01/4/2022)
31/TB-VP 18-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022)
28/TB-VP 11-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022)
25/TB-VP 04-03-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022)
23/TB-VP 25-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/02/2022 đến 04/3/2022)
21/TB-VP 18-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)
16/TB-VP 11-02-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)
03/TB-VP 14-01-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022)
02/TB-VP 07-01-2022 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022)
86/TB-VP 31-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022)
85/TB-VP 24-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)
83/TB-VP 18-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/12/2021 đến 24/12/2021)
82/TB-VP 10-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/12/2021 đến 17/12/2021)
79/TB-VP 03-12-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021)
77/TB-VP 26-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/11/2021 đến 03/12/2021)
74/TB-VP 19-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)
73/TB-VP 12-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/11/2021 đến 19/11/2021)
72/TB-VP 05-11-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/11/2021 đến 12/11/2021)
70/TB-VP 30-10-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021)
69/TB-VP 23-10-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/10/2021 đến 29/10/2021)
67/TB-VP 15-10-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/10/2021 đến 22/10/2021)
65/TB-vp 09-10-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/10/2021 đến 15/10/2021)
63/TB-VP 01-10-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/10/2021 đến 08/10/2021)
60/TB-VP 17-09-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021)
58/TB-VP 10-09-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021)
57/TB-VP 01-09-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/9/2021 đến 10/9/2021)
55/TP-VP 27-08-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/8/2021 đến 03/9/2021)
53/TB-VP 20-08-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/8/2021 đến 27/8/2021)
52/TB-VP 13-08-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021)
49/TB-VP 30-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021)
48/TB-VP 23-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/7/2021 đến 30/7/2021)
46/TB-VP 16-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/7/2021 đến 23/7/2021)
43/TB-VP 09-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/7/2021 đến 16/7/2021)
42/TB-VP 02-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/7/2021 đến 09/7/2021)
39/TB-VP 25-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/6/2021 đến 02/7/2021)
38/TB-VP 18-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021)
36/TB-VP 11-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021)
34/TB-VP 28-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/5/2021 đến 04/6/2021)
32/TB-VP 21-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/5/2021 đến 28/5/2021)
31/TB-VP 14-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021)
27/TB-VP 07-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)
26/TB-VP 29-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/5/2021 đến 07/5/2021)
25/TB-VP 23-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)
24/TB-VP 16-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)
21/TB-VP 09-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
19/TB--VP 02-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
15/TB-VP 26-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)
14/TB-VP 19-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)
13/TB-VP 12-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)
12/TB-VP 05-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/03/2021 đến 12/03/2021)
10/TB-VP 26-02-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021)
06/TB-VP 05-02-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/02/2021 đến 19/02/2021)
05/TB-VP 29-01-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)
04/TB-VP 22-01-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)