Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
46/TB-VP 16-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/7/2021 đến 23/7/2021)
43/TB-VP 09-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/7/2021 đến 16/7/2021)
42/TB-VP 02-07-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/7/2021 đến 09/7/2021)
39/TB-VP 25-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/6/2021 đến 02/7/2021)
38/TB-VP 18-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021)
36/TB-VP 11-06-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021)
34/TB-VP 28-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/5/2021 đến 04/6/2021)
32/TB-VP 21-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/5/2021 đến 28/5/2021)
31/TB-VP 14-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021)
27/TB-VP 07-05-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021)
26/TB-VP 29-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/5/2021 đến 07/5/2021)
25/TB-VP 23-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)
24/TB-VP 16-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)
21/TB-VP 09-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
19/TB--VP 02-04-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
15/TB-VP 26-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)
14/TB-VP 19-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)
13/TB-VP 12-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021)
12/TB-VP 05-03-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/03/2021 đến 12/03/2021)
10/TB-VP 26-02-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021)
06/TB-VP 05-02-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/02/2021 đến 19/02/2021)
05/TB-VP 29-01-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)
04/TB-VP 22-01-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021)
02/TB-VP 15-01-2021 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021).
01/TB-VP 08-01-2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)
84/TB-VP 31-12-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021)
82/TB-VP 25-12-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2020)
81/TB-VP 18-12-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020)
80/TB-VP 11-12-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020)
79/TB-VP 04-12-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020)
75/TB-VP 27-11-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn(Từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020)
74/TB-VP 20-11-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020)
73/TB-VP 13-11-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020)
72/TB-VP 06-11-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/11/2020 đến 13/11/2020)
70/TB-VP 30-10-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020)
65/TB-VP 23-10-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020)
64/TB-VP 16-10-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)
63/TB-VP 09-10-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
61/TB-VP 02-10-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020)
60/TB-UBND 28-09-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
59/TB-VP 18-09-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
58/TB-VP 11-09-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
57/TB-VP 04-09-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
55/TB-VP 28-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020)
54/TB-VP 21-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)
52/TB-VP 07-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020)
50/TB-VP 31-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020)
49/TB-VP 24-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020)
46/TB-VP 17-07-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020)
44/TB-VP 10-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020)
43/TB-VP 03-07-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)
42/TB-VP 26-06-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)
40/TB-VP 19-06-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020)
37/TB-VP 12-06-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)
36/TB-VP 05-06-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020)
33/TB-VP 29-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020)
33/TB-VP 29-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020)
31/TB-VP 22-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020)
30/TB-VP 15-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020)
28/TB-VP 08-05-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020)
26/TB-VP 29-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)
25/TB-VP 24-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)
24/TB-VP 17-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)
22/TB-VP 10-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/4/2020 đến 17/4/2020)
21/TB-VP 03-04-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/4/2020 đến 10/4/2020)
20/TB-VP 01-04-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020)
19/TP-VP 27-03-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020)
18/TB-VP 20-03-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020)
239/TB-UBND 06-03-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/3/2020 đến 13/3/2020)
12/TB-VP 28-02-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020)
10/TB-VP 21-02-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020)
09/TB-VP 14-02-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020)
05 /TB-VP 31-01-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020)
02 /TB-VP 10-01-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020)
01 /TB-VP 03-01-2020 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020)
414 /TB-VP 27-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020)
404 /TB-VP 20-12-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019)
396 /TB-VP 13-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019)
385/TB-VP 06-12-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019)
379 /TB-VP 29-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019)
374 /TB-VP 22-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019)
366 /TB-VP 15-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019)
338 /TB-VP 01-11-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)
328/TB-VP 25-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019)
319 /TB-VP 18-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019)
311 /TB-VP 11-10-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019)
305 /TB-VP 04-10-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)
298/TB-VP 27-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)
295 /TB-VP 20-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)
285 /TB-VP 13-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)
279 /TB-VP 06-09-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 09/9/2019 đến 13/9/2019)
275 /TB-VP 30-08-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019)
264 /TB-VP 23-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019)
255 /TB-VP 16-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)
244 /TB-VP 08-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019)
239 /TB-VP 02-08-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
231 /TB-VP 26-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019)
219 /TB-VP 19-07-2019 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019)
214 /TB-VP 12-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019)
209/TB-VP 05-07-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019)