Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1569/GPMT-UBND 12-06-2023 Giấy phép môi trường dự án "Trường mầm non Happy School" tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
517/GPMT-UBND 07-03-2023 Giấy phép môi trường của dự án "Khách sạn, nhà hàng Hoàng Thịnh"
3052/GPMT-UBND 18-11-2022 Giấy phép môi trường Dự án "Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn" tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
3035/GPMT-UBND 17-11-2022 Giấy phép môi trường Dự án "Nhà Thương mại Trường An" tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
1228/UBND-TNMT 01-06-2022 Giấy phép môi trường cơ sở: "Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn cơ sở 2"
867/GPMT 22-04-2022 Giấy phép môi trường
19-04-2022 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
882/QĐ-UBND 19-04-2022 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đô thị mới Đông Kinh)
1012/VP-KT 14-03-2022 V/v tham mưu thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trong Luật Bảo vệ môi trường
1825/SY-VP 11-11-2021 Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn
318/VP-KT 27-01-2021 V/v dự thảo báo cáo các nguồn lực tài nguyên tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 – 2020
359/BTNMT-KHTC 25-01-2021 Báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 - 2020
95/QĐ-UBND 16-01-2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm T1 và trạm bơm Cao Lộc tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
84/QĐ-UBND 16-01-2020 Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
2594/QĐ-UBND 17-12-2019 Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình trạm bơm H1, khu Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn