Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Lạng Sơn họp phiên thường kỳ quý I/2021

Chiều ngày 15/4/2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Lạng Sơn họp phiên thường kỳ quý I/2021

 

Trong quý I, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã tập trung chỉ đạo sát sao Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 27,1 tỷ đồng triệu đồng, với 666 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ địa bàn thành phố đến 31/3/2021 đạt 106,5 tỷ đồng, tăng 18,3 tỷ đồng so với năm 2020 (tỷ lệ tăng trưởng 20,7%). Dư nợ tăng chủ yếu ở chương trình Tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (+13,5 tỷ đồng); Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (+2,6 tỷ đồng); Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP (+1,9 tỷ đồng). Cùng với đó là cho vay hỗ trợ 02 doanh nghiệp và 02 cơ sở giáo dục tư thục để trả lương cho người lao động bị ngừng việc bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Đại diện Hội đồng quản trị thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị liên quan phát huy kết quả đã đạt được trong quí I, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong quí I và cả năm 2021. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp không ngừng tuyên truyền rộng rãi các chính sách tín dụng ưu đãi; thực hiện bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; quan tâm nhân rộng các mô hình vay vốn điển hình, sử dụng vốn vay đem lại hiệu quả kinh tế cao./.

 

Dương Thắng

NHCSXH tỉnh