Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của tổ chức Đoàn, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Sáng ngày 24/3/2021, Thành đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị The Pride với sự tham gia của hơn 90 ĐVTN.

 

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên phát triển lành mạnh, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện nghĩa vụ người ĐVTN, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở Đoàn, cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, động viên nhau nối tiếp truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN IFM'

 

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐOÀN TNCS HÃ CHÍ MINH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 90 NĂM NG 26.31821 1931 ÉY Ý Ễ HÀ 26 Lạn CH'

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà