Ngày 27, 28/4/2022, Chi bộ khối 11 trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, triển khai đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 
Dự và chỉ đạo đại hội chi bộ, có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí Thành viên Tổ công tác theo dõi việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoàng Văn Thụ và 70/72 đồng chí đảng viên chính thức được triệu tập.
Phiên trù bị diễn ra vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 27/4/2022. Tại Phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình, phổ biến một số nội dung quy chế làm việc của Đại hội.
Phiên chính thức diễn ra vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2022. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Sơn Hà - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng, nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp chi bộ cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư chi bộ và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đủ sức lãnh đạo chi bộ trong giai đoạn mới; biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên tinh thần dân chủ, đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm: Từ khâu chuẩn bị, quá trình điều hành đại hội, công tác bầu cử và các văn bản sau đại hội… đều được rà soát, đánh giá cụ thể, kỹ lưỡng. Qua đây làm cơ sở chỉ đạo đối với các chi bộ còn lại trong Đảng ủy nhằm đảm bảo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố, đảm bảo hiệu quả, chất lượng đề ra.