Ngày 29/4/2022 UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho Lãnh đạo, công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các phòng chuyên môn Thành phố; Công an thành phố; Hạt kiểm lâm; Chi cục thuế; Ban chỉ huy Quân sự thành phố; Đại diện Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể khối dân vận Thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; toàn bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính - xây dựng UBND các phường, xã..  

Ảnh. Ông Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu đã được truyền đạt, trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác XLVPHC, cụ thể: những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn thành phố; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về trình tự, thủ tục XLVPHC; kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính; quy trình lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính và ban hành Quyết định XPVPHC, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC. Đồng thời, các học viên còn được trao đổi, thảo luận về các tình huống cụ thể; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện XLVPHC...

Ảnh. Toàn cảnh lớp tập huấn.

Nhằm đánh giá chính xác kết quả, các thành phần tham dự Hội nghị đã tiến hành làm bài kiểm tra thực hành vào cuối buổi tập huấn.

Thông qua Hội nghị tập huấn góp phần đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, nâng cao năng lực, kỹ năng tham mưu về công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từng bước hạn chế những thiếu sót, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan./. 

 

                                                                   Hoàng Yến