Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn thành phố từ đêm ngày 09/5/2022 đến sáng ngày 10/5/2022, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh  PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống TTTKCN thành phố làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế tình hình ảnh hưởng bởi mưa lớn  trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị thành phố.