Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn đã tham mưu UBND thành phố triển khai tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 với mục tiêu: Việc tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 phải đúng đối tượng, đúng địa chỉ và khẩn trương, kịp thời. Trong quá trình tiếp nhận, đảm bảo số lượng, chất lượng gạo theo đúng tiêu chuẩn, không sử dụng gạo cứu trợ vào việc khác, không để xảy ra thất thoát lãng phí, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tiếp nhận và cấp phát gạo đến đối tượng được thụ hưởng. Đảm bảo tinh thần phục vụ tốt nhất; phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp gạo để tiếp nhận đầy đủ số lượng gạo cứu trợ; trong quá trình thực hiện cần giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng và số lượng gạo được cấp.

Ngày 14/3/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tiếp nhận 1.620kg gạo từ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc và triển khai vận chuyển, bàn giao ngay số lượng gạo đến các đơn vị được nhận hỗ trợ là xã Mai Pha và xã Quảng Lạc để tổ chức cấp phát gạo trực tiếp cho nhân dân.

Tổng số hộ gia đình được nhận gạo hỗ trợ trong thời gian giáp hạt năm 2023 trên địa bàn 02 xã Mai Pha, Quản Lạc là 31 hộ, 108 nhân khẩu, mức trợ giúp là 15kg gạo/nhân khẩu, tổng số gạo cứu đói là 1.620kg.  Trong đó, xã Mai Pha có 09 hộ với 37 nhân khẩu, được hỗ trợ tổng 555kg gạo; xã Quảng Lạc có 22 hộ với 71 nhân khẩu, được hỗ trợ tổng 1.065kg gạo.

Qua kiểm tra, giám sát đối với xã Mai Pha và xã Quảng Lạc về việc bàn giao gạo cho các hộ gia đình được nhận trợ giúp gạo cứu đói giáp hạt, tính đến ngày 17/3/2022, tất cả các hộ đã được nhận gạo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo số lượng, chất lượng gạo, không có các hiện tượng thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo đến các hộ dân.

Một số hình ảnh về hoạt động cấp gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023 tại địa bàn xã Mai Pha và UBND xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn: