Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.