Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn tập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội

Nhằm triển khai tốt chương trình cho vay Nhà ở xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, trong 02 ngày 25 và 26/4/202, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-CP cho các đối tượng là Phó trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội sở tỉnh, Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, Tổ trưởng Kế hoạch nghiệp vụ và toàn thể cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát trong chi nhánh.

 

 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tiếp thu nghiệp vụ cho vay Nhà ở xã hội theo văn bản 8586/NHCS-TDNN của tổng Giám đốc NHCSXH và một số nội dung tồn tại, sai sót trong quá trình thiết lập hồ sơ cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh, các học viên còn được Trưởng phòng HTKT&VLXD Sở  xây dựng hướng dẫn, truyền đạt một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xây dựng cơ bản; Đồng thời trao đổi, thảo luận những điểm còn vướng mắc để làm rõ nhằm tổ chức triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới. Thông qua nội dung tập huấn giúp các học viên biểu nắm rõ hơn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện để triển khai cho vay theo đúng quy định.