Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CHUNG TAY HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHO BÀ CON HUYỆN HỮU LŨNG

Trong những ngày này, tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ nông sản của người dân khi vào mùa thu hoạch, đặc biệt là người dân vùng dịch huyện Hữu Lũng.

Nhằm chung tay, chia sẻ, hỗ trợ người dân huyện Hữu Lũng tiêu thụ nông sản, UBND thành phố Lạng Sơn đã phát động, vận động cán bộ công chức, người lao động của thành phố hỗ trợ tiêu thụ hơn 16 tấn vải của nông dân huyện Hữu Lũng, trong đó ngành Giáo dục thành phố hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn quả vải; Công an thành phố hỗ trợ tiêu thụ hơn 1,5 tấn vải..., góp phần giảm bớt khó khăn cho người nông dân huyện Hữu Lũng vượt qua đại dịch.